Quản lý Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020

Người phụ trách: 
Ms Vân
Thời gian: 
28/08/2019 to 30/08/2019
Điện thoại: 
0907 003 610
Địa điểm học: 
Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
28/08/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
28/08/2019 to 29/08/2019 0 0
30/08/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved