Quản lý Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020

Người phụ trách: 
Hồ Thị Cẩm Vân
Thời gian: 
28/08/2019 to 30/08/2019
Điện thoại: 
0907003610
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
28/08/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
V02.1 28/08/2019 to 29/08/2019 2 0
V02.2 30/08/2019 1 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Tran Minh Tung
  • V02.1
  • V02.2
CONG TY CP GIAM DINH ASIACONTROL Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved