Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012

Kính gửi: Các Tổ chức chứng nhận   Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 “ Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ” đã được ban hành ngày 15/09/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996. Tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/09/2015. Để giúp các tổ chức chứng nhận và các biên liên quan cập nhật các yêu cầu của ISO/IEC 17065:2012 và các yêu cầu pháp lý liên quan trên cơ sở đó xây dựng và chuyển đổi hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực mới, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”. Thời gian: 08h00 – 16h00 hàng ngày, trong 02 ngày 30 - 31/07/2015  Nội dung: -        Ngày 30/07/2015: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành -        Ngày 31/07/2015: Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 Phí đào tạo: 2.000.000 đ/ người/ khoá học ((Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa)) Địa điểm: Nhà Khách Người Có Công – 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các cá nhân, Tổ chức có nhu cầu đăng ký tham dự khóa học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL (qua thư, điện thoại trực tiếp, fax, hoặc email) tới địa chỉ sau trước ngày 22/07/2015: Văn phòng Công nhận Chất lượng, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú,   Tel: 0838 270 482,   Fax: 0838 270 481 Di động: 0975 20 21 22,   E-mail: camtu@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dự khóa học của BoA Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved