Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm Theo chương trình đào tạo năm 2016, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 20 - 24 tháng 6 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”. Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. Nội dung đào tạo : -        Ngày 20/06/2016: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Module 1) -        Ngày 21/06/2016: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (Module 2) -        Ngày 22/06/2016: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 3) -        Ngày 23/06/2016: Độ không đảm bảo đo (Module 4) -        Ngày 24/06/2016: Đánh giá nội bộ (Module 5) Thời gian học: 8h00 – 16h00 hàng ngày Phí đào tạo: 4.000.000vnđ/ người/ khoá học (800.000đ/1 module - Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và VAT (5%)) Địa điểm: Nhà khách Người Có Công - 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 13/6/2016. Văn phòng Công nhận chất lượng  -  31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú ;  Tel: 0838 270 482;  Di động: 0975 20 21 22 Fax: 0838 270 481; E-mail: camtu@boa.gov.vn Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved