Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
 
Theo chương trình đào tạo năm 2017, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 14 - 18 tháng 8 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 ”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Nội dung đào tạo:
- Ngày 14/08/2017: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005  ( Module 1 )
- Ngày 15/08/2017: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( Module 2 )
- Ngày 16/08/2017: Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp ( Module 3 )
- Ngày 17/08/2017: Độ không đảm bảo đo ( Module 4 )
- Ngày 18/08/2017: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm  ( Module 5 )
Thời gian học: 8h30 – 16h30 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.500.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (900.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Khách sạn Saigon Tourance – Số 5 Đống Đa, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.
(Lưu ý: Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, e-mail dưới đây trước ngày 28/07/2017.
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms.Vũ Ngọc Thúy  -   Tel: 024 3791 1552/Ext.24  -  Fax: 024 3791 1551 
Di động: 097 273 2646  -  E-mail: ngocthuy@boa.gov.vn
Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved