Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
17/06/2019 to 21/06/2019
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
17/06/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 17/06/2019 1 0
VILAS T05.2 18/06/2019 1 0
VILAS T05.3 19/06/2019 1 0
VILAS T05.4 20/06/2019 1 0
VILAS T05.5 21/06/2019 1 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved