Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Hồng Anh/Nhi
Thời gian: 
17/06/2019 to 21/06/2019
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
17/06/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 17/06/2019 1 0
VILAS T05.2 18/06/2019 1 0
VILAS T05.3 19/06/2019 1 0
VILAS T05.4 20/06/2019 1 0
VILAS T05.5 21/06/2019 1 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module học đã đăng ký Đơn vị Tình trạng
1
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
2
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
3
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
4
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
5
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam Chưa xác nhận
6
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Chưa xác nhận
7
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved