Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Ms Thúy
Thời gian: 
05/08/2019 to 09/08/2019
Điện thoại: 
0972732646
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
05/08/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 05/08/2019 1 1
VILAS T08.2 06/08/2019 1 1
VILAS T8.3 07/08/2019 1 1
VILAS T08.4 08/08/2019 1 1
VILAS T08.5 09/08/2019 1 1
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved