Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Vũ Ngọc Thúy
Thời gian: 
05/08/2019 to 09/08/2019
Điện thoại: 
0972732646
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
05/08/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 05/08/2019 13 0
VILAS T08.2 06/08/2019 10 0
VILAS T08.3 07/08/2019 17 0
VILAS T08.4 08/08/2019 17 0
VILAS T08.5 09/08/2019 18 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trần thị bích Hảo
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội Chưa xác nhận
2 Phậm văn Hải
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội Chưa xác nhận
3 Nguyễn Khắc Tiến
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
4 Thái Thu Hằng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
5 Trịnh Quốc Cường
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
6 Nguyễn Thị Thu Trang
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
7 Vũ Quốc Thắng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
8 Vũ Tường Lâm
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
9 Nguyễn Phi Vũ
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
10 Dương Bảo Tần
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
11 Mai Ngọc Phúc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
12 Nguyễn Vũ Thu Sang
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
13 Lại Mai Hương
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
14 Hà Minh Tiến
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
15 Lê Thị Quế
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
16 Nguyễn Văn Lâm
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
17 Nguyễn Hữu Linh
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
18 Mai Thị Hằng
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
19 Thái Thu Hằng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved