Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Công Hồng Anh
Thời gian: 
14/06/2021 to 18/06/2021
Điện thoại: 
0984311850
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
11/06/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T03.1 14/06/2021 0 0
VILAS T03.2 15/06/2021 0 0
VILAS T03.3 16/06/2021 0 0
VILAS T03.4 17/06/2021 0 0
VILAS T03.5 18/06/2021 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved