Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
16/08/2021 to 20/08/2021
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
13/08/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 05/04/2021 0 0
VILAS T05.2 05/04/2021 0 0
VILAS T05.3 05/04/2021 0 0
VILAS T05.4 05/04/2021 0 0
VILAS T05.5 05/04/2021 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved