Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
18/10/2021 to 22/10/2021
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
15/10/2021
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T07.1 18/10/2021 0 0
VILAS T07.2 19/10/2021 0 0
VILAS T07.3 20/10/2021 0 0
VILAS T07.4 21/10/2021 0 0
VILAS T07.5 22/10/2021 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved