Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Phương Nhi
Thời gian: 
14/11/2022 to 18/11/2022
Điện thoại: 
0949894296
Địa điểm học: 
Hội trường số 1, Tầng 2, Khách sạn Công Đoàn, số 14 Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
09/11/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 14/11/2022 18 16
VILAS T05.2 15/11/2022 21 19
VILAS T05.3 16/11/2022 25 23
VILAS T05.4 17/11/2022 25 23
VILAS T05.5 18/11/2022 18 16
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Thị Thanh Minh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CHI NHÁNH 2 TẠI TP. HCM - CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Chưa xác nhận
2 Đặng Thị Ngọc
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CHI NHÁNH 2 TẠI TP. HCM - CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Chưa xác nhận
3 Trần Thị Thảo
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu Đã xác nhận
4 Bùi Thị Phương
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu Đã xác nhận
5 Ngô Thị Nhung
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) Đã xác nhận
6 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) Đã xác nhận
7 Ngô Văn Thiện
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Đã xác nhận
8 Lê Văn Đại
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.4
Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Đã xác nhận
9 Phạm Văn Hà
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Đã xác nhận
10 Nguyễn Trọng Hiếu
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Đã xác nhận
11 Hoàng Mạnh Hùng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Đã xác nhận
12 Trần Thị Oanh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
13 Nguyễn Bá Xuân Trường
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
14 Đỗ Thị Thùy Dung
 • VILAS T05.1
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
15 Nguyễn Thị Thùy Dương
 • VILAS T05.2
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
16 Nguyễn Thị Phương
 • VILAS T05.3
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
17 Nguyễn Thị Phương Thúy
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
18 Kiều Thu Hà
 • VILAS T05.4
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
19 Nguyễn Thị Kim Chi
 • VILAS T05.4
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
20 Vũ Thị Duyên
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang (VietNam) Đã xác nhận
21 Đinh Chí Trung
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang (VietNam) Đã xác nhận
22 Đào Thị Hương Liên
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH khoa học công nghệ hóa học RongChang (VietNam) Đã xác nhận
23 Hoàng Hải Linh
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Đã xác nhận
24 Lê Quang Hưởng
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Đã xác nhận
25 Đinh Thúy Quỳnh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH K O T I T I VIỆT NAM - CHI NHÁNH E&E Đã xác nhận
26 Nguyễn Văn Quang
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao Đã xác nhận
27 Mai Thị Quỳnh Thơ
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Sông Thao Đã xác nhận
28 CAO VĂN ĐÔNG
 • VILAS T05.1
CÔNG TY TNHH SKY DRAGON VIỆT NAM Đã xác nhận
29 Nguyễn Thị Ngọc Điệp
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
30 Nguyễn Thị Bình Minh
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
31 Nguyễn Thị Ngọc
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
32 Lê Thúy Hằng
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
33 Nguyễn Thị Thúy
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
34 Nguyễn Mạnh Tùng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
35 Đào Vân Hương
 • VILAS T05.2
CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM Đã xác nhận
36 Đặng Thị Hà
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Đã xác nhận
37 Phan Ngọc Dũng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Đã xác nhận
38 Trần Thị Oanh
 • VILAS T05.2
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
39 Đỗ Thị Thùy Dung
 • VILAS T05.2
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN Đã xác nhận
40 Trần Thu Hường
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Chi nhánh công ty cổ phần thép Việt Ý tại Hải Phòng Đã xác nhận
41 Vũ Thị Anh Lục
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Phú Thọ Đã xác nhận
42 Trần Thị Xoan
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần bia Sài Gòn- Phú Thọ Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved