Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thời gian: 
24/10/2022 to 28/10/2022
Điện thoại: 
0975202122
Địa điểm học: 
Nhà khách người có công – 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
21/10/2022
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T08.1 24/10/2022 41 38
VILAS T08.2 25/10/2022 24 21
VILAS T08.3 26/10/2022 29 25
VILAS T08.4 27/10/2022 24 20
VILAS T08.5 28/10/2022 37 35
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Phạm Thị Minh Huyền
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Chưa xác nhận
2 Lê Đình Điệp
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ Chưa xác nhận
3 Nguyễn Duy Tiến
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam Chưa xác nhận
4 Nguễn Văn Nhớ
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH Bureau Veritas AQ Việt Nam Chưa xác nhận
5 Lê Thị Châu Pha
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
6 Huỳnh Thị Tuyết Nhi
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
7 Trần Thị Kim Thoa
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
8 Nguyễn Thành Nghĩa
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
9 Nguyễn Xuân Huyên
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
10 Lê Đình Phú
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
11 Nguyễn Thị Thanh Loan
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
12 Nguyễn Thị Mộng Kiều
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
13 Đỗ Thúy Hằng
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
14 ĐẶNG VĂN RỜI
 • VILAS T08.5
LIÊN ĐOÀN BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT MIỀN NAM Đã xác nhận
15 Trần Thị Kim Thoa
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
16 Lê Thị Châu Pha
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
17 Huỳnh Thị Tuyết Nhi
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
18 Lê Đình Phú
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Công ty cổ phần dược phẩm OPC Đã xác nhận
19 Đặng Quang Trung
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam Đã xác nhận
20 Nguyễn Huy Long
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam Đã xác nhận
21 VĂN HOÀI THẮNG
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT PHÚ NÔNG Đã xác nhận
22 Đỗ Mạnh Tùng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Đã xác nhận
23 Phan Minh Mẫn
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.5
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI CẦN THƠ Đã xác nhận
24 La Hoàng Khang
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI CẦN THƠ Đã xác nhận
25 Thạch Minh Tân
 • VILAS T08.1
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI CẦN THƠ Đã xác nhận
26 Đỗ Mạnh Tùng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Nhà Máy Trang Thiết Bị Y Tế USM Healthcare Đã xác nhận
27 Nguyễn Văn Biên
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Đã xác nhận
28 Đặng Quý Ngọc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Đã xác nhận
29 Trần Đông Sơn
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Đã xác nhận
30 Phạm Hàn Vũ
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Đã xác nhận
31 Vũ Thị Minh Nguyệt
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ Phần Viễn Thông Công Nghệ Việt Hùng Đã xác nhận
32 Bùi Hải nam
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
Nhà máy Đạm Phú Mỹ Đã xác nhận
33 Nguyễn Kim Luân
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.5
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh Đã xác nhận
34 NGUYỄN CHÂU HOÀNG YẾN
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
CÔNG TY CP THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG Đã xác nhận
35 Nguyễn Quỳnh Hương
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
36 Trịnh Công Thành
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
37 Phạm Kiến Trúc
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
38 Hoàng Kim Tùng
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
39 Trần Ngọc Quỳnh Trâm
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
40 Phạm Văn Lương
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
41 Nguyễn Hữu Hà
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
42 Nguyễn Ngọc Trưng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HANA NDT Đã xác nhận
43 Nguyễn Thúy Anh Thư
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
CÔNG TY TNHH CONTROL UNION VIỆT NAM Đã xác nhận
44 Nguyễn Ngọc Hiển
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Đã xác nhận
45 Nguyễn Hoàn Tân
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Đã xác nhận
46 Nguyễn Kim Trọng
 • VILAS T08.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Đã xác nhận
47 Cao Minh Thông
 • VILAS T08.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Đã xác nhận
48 Nguyễn Như Quỳnh
 • VILAS T08.1
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.Hồ Chí Minh Đã xác nhận
49 Lý Đức
 • VILAS T08.1
Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim Đã xác nhận
50 Ngô Tuấn Kiệt
 • VILAS T08.4
Công ty TNHH MTV Thuốc thú y và Chế phẩm sinh học Vemedim Đã xác nhận
51 PHẠM QUỲNH TRANG
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP Đã xác nhận
52 Trương Gia Huy
 • VILAS T08.1
CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM Đã xác nhận
53 Kim Đức Nhơn
 • VILAS T08.5
Công ty CPTM Xăng Dầu Tân Sơn Nhất Đã xác nhận
54 Mạc Đình Thắng
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ Phần Viettronics Tân Bình Đã xác nhận
55 Nguyễn Quang Trưởng
 • VILAS T08.1
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
56 Nguyễn Bạch Thanh Sang
 • VILAS T08.1
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
57 Nguyễn Vũ Thiên Vương
 • VILAS T08.1
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
58 Lê Phương Nam
 • VILAS T08.1
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
59 Nguyễn Thị Thanh Trúc
 • VILAS T08.1
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
60 Nguyễn Thị Minh Thư
 • VILAS T08.5
Công Ty TNHH Fiti Testing & Research Institute Việt Nam Đã xác nhận
61 Hoàng Khắc Đức
 • VILAS T08.1
CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM Đã xác nhận
62 TRẦN THANH PHONG
 • VILAS T08.1
CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM Đã xác nhận
63 Phạm Thị Sen
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty cổ phần L.Q Joton Đã xác nhận
64 Phạm Lê Anh Vũ
 • VILAS T08.3
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Đã xác nhận
65 Nguyễn Phúc Bảo Phương
 • VILAS T08.3
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Đã xác nhận
66 Mai Thị Phương Oanh
 • VILAS T08.3
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Đã xác nhận
67 Lê Thanh Sang
 • VILAS T08.3
Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật Đã xác nhận
68 Lê Đình Trung
 • VILAS T08.3
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Vật Tư Thiết Bị Đo Đạc Nam Sông Tiền Đã xác nhận
69 NGUYỄN QUANG HIẾU
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang Đã xác nhận
70 Lê Đức Lộc
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Điện E&C Việt Nam Đã xác nhận
71 Lê Sỹ Thiệu
 • VILAS T08.5
Công ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Điện E&C Việt Nam Đã xác nhận
72 Phạm Minh Tiến
 • VILAS T08.1
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NGỌC HỌC LIU Đã xác nhận
73 Lê Nhơn Đức
 • VILAS T08.1
 • VILAS T08.2
 • VILAS T08.3
 • VILAS T08.4
 • VILAS T08.5
Công ty Cổ phần Warrantek Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved