Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2019, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2019 với 05 module khác nhau về “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên. 
Nội dung đào tạo:
- Ngày 07/10/2019: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017  (T10.1)
- Ngày 08/10/2019: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (T10.2)
- Ngày 09/10/2019:  Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (T10.3)
- Ngày 10/10/2019: Độ không đảm bảo đo (T10.4)
- Ngày 11/10/2019: Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm (T10.5)
Thời gian học: 8h00 - 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng  - Tầng 2 nhà H số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
(Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ http://www.boa.gov.vn/vi/quan-ly-phong-thi-nghiem-theo-tieu-chuan-isoiec-170252017-2 trước ngày 20/09/2019. Nếu cần thông tin xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Công nhận chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Ms. Nguyễn Diệu Linh    
Di động: 097.832.8383   E-mail: linh.nd@boa.gov.vn
            Trân trọng.
Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
07/10/2019 to 11/10/2019
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
04/10/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 07/10/2019 43 43
VILAS T10.2 08/10/2019 29 29
VILAS T10.3 09/10/2019 28 28
VILAS T10.4 10/10/2019 34 34
VILAS T10.5 11/10/2019 34 32
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Trịnh Thị Nhung
 • VILAS T10.5
Công ty CP Chứng nhận CAC Đã xác nhận
2 Nguyễn Thị Hà
 • VILAS T10.5
Công ty CP Chứng nhận CAC Đã xác nhận
3 Bùi Thị Xuân
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Trung tâm môi trường và khoáng sản – Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư CM Đã xác nhận
4 Nguyễn Thị Mai
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Trung tâm môi trường và khoáng sản – Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư CM Đã xác nhận
5 Lê Thị Nhung
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật OTC Đã xác nhận
6 Nguyễn Thúy Oanh
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật OTC Đã xác nhận
7 Nguyễn Khánh
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật OTC Đã xác nhận
8 Hoàng Thị Liên
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty Cổ phần Khoa học Kỹ thuật OTC Đã xác nhận
9 Nguyễn Văn Minh
 • VILAS T10.4
Công ty TNHH kỹ thuật Thành An Đã xác nhận
10 Nguyễn Tuấn Anh
 • VILAS T10.4
Công ty TNHH kỹ thuật Thành An Đã xác nhận
11 Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 • VILAS T10.2
Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
12 Đỗ Thị Ánh Tuyết
 • VILAS T10.2
Viện công nghệ xạ hiếm Đã xác nhận
13 Đoàn Thanh Sơn
 • VILAS T10.2
Viện công nghệ xạ hiếm Đã xác nhận
14 Nguyễn Vũ Quang
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY Đã xác nhận
15 Trần Dương
 • VILAS T10.1
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY Đã xác nhận
16 Cung Khánh Trường
 • VILAS T10.1
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY Đã xác nhận
17 Hoàng Văn Thiện
 • VILAS T10.1
CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY Đã xác nhận
18 Nguyễn Cao Mười
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
19 Đặng Huy Hiệp
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
20 Đặng Tuấn Anh
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
21 Đào Tuấn Việt
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
22 Đặng Thanh Tùng
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Chi nhánh Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP - Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Đình Vũ Đã xác nhận
23 Nguyễn Hữu Nghị
 • VILAS T10.1
Viện nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thiên nhiên Đã xác nhận
24 Nguyễn Thị Thu Trang
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam Đã xác nhận
25 Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An Đã xác nhận
26 Nguyễn Hoành Kiên
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông Đã xác nhận
27 Nguyễn Thị Thu Hoài
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông Đã xác nhận
28 Đỗ Thị Phượng
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin Đã xác nhận
29 TRỊNH THỊ THÙY LIÊN
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN JQA VIỆT NAM Đã xác nhận
30 ĐOÀN THỊ KIM HUỆ
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CÔNG TY TNHH HIỆU CHUẨN JQA VIỆT NAM Đã xác nhận
31 Phạm Hà Ngân
 • VILAS T10.1
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Môi trường Việt Nam Đã xác nhận
32 Nguyễn Thị Mai Phương
 • VILAS T10.1
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Môi trường Việt Nam Đã xác nhận
33 Phạm Hà Ngân
 • VILAS T10.1
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Môi trường Việt Nam Đã xác nhận
34 Nguyễn Thị Mai Phương
 • VILAS T10.1
Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Môi trường Việt Nam Đã xác nhận
35 Khổng Văn Mạnh
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đã xác nhận
36 Nguyễn Quỳnh Hoa
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.5
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
37 Ngô Thị Thanh Thủy
 • VILAS T10.1
Công ty TNHH K O T I T I Việt Nam Đã xác nhận
38 TRẦN TRUNG HIẾU
 • VILAS T10.1
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ALPHA COACH Đã xác nhận
39 Đỗ Khánh Lâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc Đã xác nhận
40 Hoàng Lê Anh
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Viện Vật liệu xây dựng Đã xác nhận
41 Lưu Hoàng Sơn
 • VILAS T10.1
Viện Vật liệu xây dựng Đã xác nhận
42 Trương Đức Tiệp
 • VILAS T10.1
Viện Vật liệu xây dựng Đã xác nhận
43 Trần Thị Minh Hải
 • VILAS T10.1
Viện Vật liệu xây dựng Đã xác nhận
44 Nguyễn Thị Kim
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
Viện Vật liệu xây dựng Đã xác nhận
45 Đoàn Văn Thịnh
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.5
Công ty cổ phần sản xuất biến thế HBT Việt Nam Đã xác nhận
46 Đinh Công Kiên
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam Đã xác nhận
47 Nguyễn Thị Tuyết
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty TNHH Thép Kyoei Việt Nam Đã xác nhận
48 Phạm Thị Lụa
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty TNHHWelstory Việt Nam Đã xác nhận
49 Phạm Thị Hiếu
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty TNHHWelstory Việt Nam Đã xác nhận
50 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP Đã xác nhận
51 Trần Ngọc Hưởng
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.4
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Đã xác nhận
52 Phí Thị Hường
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.4
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ MÔI TRƯỜNG Đã xác nhận
53 Nguyễn Thị Thu Hà
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.4
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ MÔI TRƯỜNG Đã xác nhận
54 Vũ Phương Thảo, Kim Hồng Ngọc
 • VILAS T10.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Đã xác nhận
55 Nguyễn Thị Thương
 • VILAS T10.5
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Đã xác nhận
56 Lê Thị Hiển
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Tổng kho xăng dầu Đức Giang – Chi nhánh Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH một thành viên Đã xác nhận
57 Đào Thị Bích Ngọc
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Tổng kho xăng dầu Đức Giang – Chi nhánh Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH một thành viên Đã xác nhận
58 Ngô Anh Tuấn
 • VILAS T10.1
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi Đã xác nhận
59 Nguyễn Thị Nương
 • VILAS T10.1
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi Đã xác nhận
60 Nguyễn Ngọc Anh
 • VILAS T10.1
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi Đã xác nhận
61 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • VILAS T10.1
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi Đã xác nhận
62 Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • VILAS T10.1
Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định chăn nuôi Đã xác nhận
63 Trần Văn Dũng
 • VILAS T10.3
Trung tâm Chất lương và Bảo vệ tài nguyên nước Đã xác nhận
64 Trần Văn Quyền
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công Ty TNHH Hệ thống Kawami Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved