Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Linh
Thời gian: 
07/10/2019 to 11/10/2019
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
07/10/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 07/10/2019 0 0
VILAS T10.2 08/10/2019 0 0
VILAS T10.3 09/10/2019 0 0
VILAS T10.4 10/10/2019 0 0
VILAS T10.5 11/10/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved