Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Ms Hằng
Thời gian: 
24/06/2019 to 28/06/2019
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
24/06/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T14.1 24/06/2019 1 0
VILAS T14.2 25/06/2019 1 0
VILAS T14.3 26/06/2019 1 0
VILAS T14.4 27/06/2019 1 0
VILAS T14.5 28/06/2019 1 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved