Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Vũ Ngọc Thúy
Thời gian: 
28/10/2019 to 01/11/2019
Điện thoại: 
0972732646
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
28/10/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T17.1 28/10/2019 3 2
VILAS T17.2 29/10/2019 2 1
VILAS T17.3 30/10/2019 2 1
VILAS T17.4 31/10/2019 2 1
VILAS T17.5 01/11/2019 4 3
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module học đã đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 HOÀNG THỊ THÙY TRANG
 • VILAS T17.2
 • VILAS T17.3
 • VILAS T17.4
 • VILAS T17.5
Công ty TNHH INDOCHINE FOAMTECH Đã xác nhận
2 Trương Công Đức Nhân
 • VILAS T17.1
 • VILAS T17.2
 • VILAS T17.3
 • VILAS T17.4
 • VILAS T17.5
Công ty TNHH CTC Việt Nam Chưa xác nhận
3 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên
 • VILAS T17.1
 • VILAS T17.5
Công ty TNHH Khoa Học TSL Đã xác nhận
4 Nguyễn Minh Nhựt
 • VILAS T17.1
 • VILAS T17.5
Công ty TNHH Khoa Học TSL Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved