Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Ms. Thúy
Thời gian: 
28/10/2019 to 01/11/2019
Điện thoại: 
097 273 2646
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
28/10/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T17.1 28/10/2019 1 0
VILAS T17.2 29/10/2019 1 0
VILAS T17.3 30/10/2019 1 0
VILAS T17.4 31/10/2019 0 0
VILAS T17.5 01/11/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved