Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Phạm Thu Hằng
Thời gian: 
09/11/2020 to 04/12/2020
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
TP. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
05/12/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 09/11/2020 14 3
VILAS T10.2 04/12/2020 11 2
VILAS T10.3 04/12/2020 11 2
VILAS T10.4 04/12/2020 13 2
VILAS T10.5 04/12/2020 14 2
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Phạm Thị Thu Hằng
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty ABC Đã xác nhận
2 Phạm Thị Thu Hằng
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty ABC Chưa xác nhận
3 Võ Bảo Khanh
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Cafe24 Vietnam Company Limited Chưa xác nhận
4 Đặng Minh Nguyện
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Trung tâm Kiểm nghiệm thuôc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận Chưa xác nhận
5 Nguyễn Quốc Thiện
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG - CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Chưa xác nhận
6 Lê Đình Nguyên
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Chưa xác nhận
7 LÊ THỊ PHÚC YÊN
 • VILAS T10.5
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
8 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
 • VILAS T10.3
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH INTERTEK VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chưa xác nhận
9 Tạ Lê Đăng Khôi
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đại Học Nha Trang Chưa xác nhận
10 Đào Thị Ngà
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đại Học Nha Trang Chưa xác nhận
11 Dương Ngọc Bảo Phương
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Chưa xác nhận
12 Nguyễn Anh Lâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.5
Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Chưa xác nhận
13 Nguyễn Anh Lâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.5
Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Chưa xác nhận
14 Lê Ngọc An TDBECO Chưa xác nhận
15 Nguyễn Anh Đương
 • VILAS T10.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
16 Đinh Đức Giang
 • VILAS T10.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
17 Lê Ngọc An
 • VILAS T10.4
TDBECO Chưa xác nhận
18 Lê Hoàng Phương
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.5
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam Chưa xác nhận
19 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T10.1
CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU Chưa xác nhận
20 Nguyễn Quốc Thiện
 • VILAS T10.1
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG - CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Đã xác nhận
21 Công ty TNHH Intertek Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đã xác nhận
22 Đổ Hữu Nghĩa Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved