Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Phạm Thu Hằng
Thời gian: 
09/11/2020 to 13/11/2020
Điện thoại: 
0912756090
Địa điểm học: 
TP. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
02/11/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T10.1 09/11/2020 8 0
VILAS T10.2 10/11/2020 4 0
VILAS T10.3 11/11/2020 3 0
VILAS T10.4 12/11/2020 6 0
VILAS T10.5 13/11/2020 6 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Tạ Lê Đăng Khôi
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đại Học Nha Trang Chưa xác nhận
2 Đào Thị Ngà
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
Đại Học Nha Trang Chưa xác nhận
3 Dương Ngọc Bảo Phương
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.3
 • VILAS T10.4
 • VILAS T10.5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC SÀI GÒN XANH Chưa xác nhận
4 Nguyễn Anh Lâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.5
Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Chưa xác nhận
5 Nguyễn Anh Lâm
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.5
Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường Chưa xác nhận
6 Lê Ngọc An TDBECO Chưa xác nhận
7 Nguyễn Anh Đương
 • VILAS T10.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
8 Đinh Đức Giang
 • VILAS T10.4
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố Chưa xác nhận
9 Lê Ngọc An
 • VILAS T10.4
TDBECO Chưa xác nhận
10 Lê Hoàng Phương
 • VILAS T10.1
 • VILAS T10.2
 • VILAS T10.5
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam Chưa xác nhận
11 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T10.1
CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU Chưa xác nhận
12 Nguyễn Quốc Thiện
 • VILAS T10.1
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG - CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU - PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG Chưa xác nhận
13 Công ty TNHH Intertek Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ Chưa xác nhận
14 Đổ Hữu Nghĩa Chưa xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved