Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thời gian: 
06/07/2020 to 10/07/2020
Điện thoại: 
0975202122
Địa điểm học: 
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
30/06/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T06.1 06/07/2020 63 60
VILAS T06.2 07/07/2020 54 48
VILAS T06.3 08/07/2020 61 55
VILAS T06.4 09/07/2020 60 57
VILAS T06.5 10/07/2020 64 60
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Tâm Phúc
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Chưa xác nhận
2 Chu Tường Ngọc
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh Chưa xác nhận
3 HUỲNH NGỌC QUÂN
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH SX TM DV HIỆP THÀNH Đã xác nhận
4 Lương Thị Mỹ Thuật
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
Phân Viện Chăn nuôi Nam bộ Chưa xác nhận
5 Lê Hoàng Phương
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Công ty TNHH Hóa Chất AGC Việt Nam Đã xác nhận
6 Vũ Trung Kiên CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HÓA DẦU CẦN THƠ Chưa xác nhận
7 Đặng Thị Đàm Vi
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao cu MIền Nam Đã xác nhận
8 Lê Minh Hiếu
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Đã xác nhận
9 Huỳnh Ngọc Như Kim
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Đã xác nhận
10 Cao Duy Hợp
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Đã xác nhận
11 Đào Thị Hồng Thắm
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Đã xác nhận
12 Lê Thị Mỹ Luân
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm công nghệ môi trường (ENTEC) Đã xác nhận
13 Dương Thị Nhung
 • VILAS T06.5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1-Trạm nghiền Cam Ranh Chưa xác nhận
14 Huỳnh Trần Thị Thanh Yến
 • VILAS T06.5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1-Trạm nghiền Cam Ranh Chưa xác nhận
15 Dương Thị Nhung
 • VILAS T06.5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Cam Ranh Đã xác nhận
16 Huỳnh Trần Thị Thanh Yến
 • VILAS T06.5
Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 - Trạm nghiền Cam Ranh Đã xác nhận
17 Vũ Thị Như Oanh
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Chưa xác nhận
18 PHẠM THỊ NGỌC LAN
 • VILAS T06.5
CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU Đã xác nhận
19 Phạm Thị Ngọc Lan
 • VILAS T06.2
CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU Đã xác nhận
20 Nguyễn Thị Thu Hương
 • VILAS T06.2
CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN PHÚ HỮU Đã xác nhận
21 Nguyễn Thanh Hải
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Duy Giang Đã xác nhận
22 Nguyễn Châu Hoàng Yến
 • VILAS T06.5
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TRƯỜNG GIANG Đã xác nhận
23 Đinh Thị Thủy
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Công ty TNHH EUC Đã xác nhận
24 nguyễn thị hoàng anh
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam-Chi nhánh sản xuất thuốc thú y Đã xác nhận
25 Phạm Thị Kim Oanh
 • VILAS T06.5
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU Đã xác nhận
26 Lâm Vĩnh Phát
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Ngọc học LIU Đã xác nhận
27 Lê Thị Vũ Tâm
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Chưa xác nhận
28 Nguyễn Thị Thục Nương
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định Chưa xác nhận
29 Lâm Quốc Nam
 • VILAS T06.5
Trung tâm Phân tích - Kiểm nghiệm TVU Đã xác nhận
30 Trần Lê Ngọc Trâm
 • VILAS T06.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Đã xác nhận
31 Trần Thị Ngọc Trân
 • VILAS T06.2
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Đã xác nhận
32 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Đã xác nhận
33 Thái Thị Phương Trăm
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung tâm Quan trắc môi trường miền Nam Đã xác nhận
34 Võ Thị Kim Loan
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH TUV SUD VIỆT NAM Đã xác nhận
35 NGUYỄN BÁ TRUYỀN
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH HISEDA Đã xác nhận
36 Đổ Hữu Nghĩa
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Đã xác nhận
37 Nguyễn Thị Hoàng Uyên
 • VILAS T06.2
Công ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam Đã xác nhận
38 Hồng Học Huệ
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH ĐÔNG HIỆP BÀNG Đã xác nhận
39 Wang Chi
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH ĐÔNG HIỆP BÀNG Đã xác nhận
40 Nguyễn Thị Hồng Loan
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH ĐÔNG HIỆP BÀNG Đã xác nhận
41 Trần Thị Mến
 • VILAS T06.3
Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh- Công ty Cổ Phần Tư Vấn và Thẩm Định Môi Trường Vinacontrol Đã xác nhận
42 Trần Minh Uyển Nhi
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Đã xác nhận
43 Mai Long Hồ
 • VILAS T06.4
Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 6 Đã xác nhận
44 Phạm Quốc Phương
 • VILAS T06.4
Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 6 Đã xác nhận
45 Đoàn Thị Kiều Tuyết Mai
 • VILAS T06.4
Trung Tâm Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản Vùng 6 Đã xác nhận
46 Trần Bá Đức
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
Công Ty TNHH Winwall Technology (Việt Nam) Chưa xác nhận
47 Bùi Kim Hải
 • VILAS T06.1
Công ty cổ phần thiết bị điện Đã xác nhận
48 Nguyễn Văn Trí
 • VILAS T06.1
Công ty cổ phần thiết bị điện Đã xác nhận
49 Nguyễn Văn Nhớ
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Đã xác nhận
50 Phạm Thị Kiều Trang
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam- Chi nhánh Cần Thơ Đã xác nhận
51 NGUYẾN VĂN HIẾU
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT THIỆN TƯỜNG Đã xác nhận
52 Đỗ Gia Long
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty cổ phần dịch vụ gia công và thử nghiệm Vũng Tàu Đã xác nhận
53 Phan Văn Thức
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty cổ phần dịch vụ gia công và thử nghiệm Vũng Tàu Đã xác nhận
54 Phạm Văn Tú
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty cổ phần dịch vụ gia công và thử nghiệm Vũng Tàu Đã xác nhận
55 Trịnh Hoàng Hơn
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol Đã xác nhận
56 Đặng Thái Sơn
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol Đã xác nhận
57 Đào Trọng Khởi
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol Đã xác nhận
58 Nguyễn Trọng Hiếu
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol Đã xác nhận
59 Nguyễn Trần Thanh Uyên
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH TATA COFFEE VIỆT NAM Đã xác nhận
60 Nguyễn Ngọc Phong
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH TATA COFFEE VIỆT NAM Đã xác nhận
61 Trần Thị Lan Anh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH TATA COFFEE VIỆT NAM Đã xác nhận
62 NGUYỄN THỊ CẨM GIANG
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
63 NGÔ THỊ THU SƯƠNG
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY CỔ PHẦN L.Q JOTON Đã xác nhận
64 Võ Văn Ngọc
 • VILAS T06.1
Nhà máy Đạm Phú Mỹ Đã xác nhận
65 phan thị hoài trinh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG Đã xác nhận
66 Lý Thiên Phương
 • VILAS T06.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
67 Võ Lữ Thanh Thủy
 • VILAS T06.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
68 Đặng Ngọc Thanh
 • VILAS T06.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
69 Lê Thị Băng Trinh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
70 Võ Thị Trúc Linh
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
71 Nguyễn Thị Xuân Thùy
 • VILAS T06.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh Đã xác nhận
72 Cao Y Quân
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Trung Tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Phú Yên Đã xác nhận
73 Nguyễn Thiện Hoàng
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Đã xác nhận
74 Mai Anh Quốc
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Hải Linh Đã xác nhận
75 Võ Công Hoang
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Hải Linh Đã xác nhận
76 Lê Hoàng Giang
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Accredoasia Đã xác nhận
77 Trần Thị Minh Nguyệt
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH Accredoasia Đã xác nhận
78 TRẦN VĂN TÚ
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP Đã xác nhận
79 Nguyễn Minh Thịnh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II (NVC/CVS) Đã xác nhận
80 Cao Xuân Linh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương II (NVC/CVS) Đã xác nhận
81 Đinh Văn Vang
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA MIỀN NAM Đã xác nhận
82 Phan Đăng Nhật Tín
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Công ty Cổ Phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam Đã xác nhận
83 Lâm Hoàng Anh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
Công ty Cổ Phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam Đã xác nhận
84 Đinh Minh Lý
 • VILAS T06.3
Công ty Cổ Phần Giám Định Năng Lượng Việt Nam Đã xác nhận
85 Lê Thị Diệu Trang
 • VILAS T06.1
Công ty TNHH MTV Công nghệ Sài Gòn - Thiên Khoa Đã xác nhận
86 Bùi Nguyệt Minh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
Công ty TNHH MTV Công nghệ Sài Gòn - Thiên Khoa Đã xác nhận
87 Đinh Thị Thu Hương
 • VILAS T06.5
Công ty TNHH DVKT TĐT Đã xác nhận
88 Lê Duy Nguyễn
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH LELONG VIỆT NAM Đã xác nhận
89 Lê Tấn Phong
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.4
CÔNG TY TNHH LELONG VIỆT NAM Đã xác nhận
90 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
 • VILAS T06.1
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan Đã xác nhận
91 Trần Thị Cẩm Quyên
 • VILAS T06.1
Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan Đã xác nhận
92 Phan Đặng Thái Phương
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
93 Trần Thị Thu Hà
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
94 Nguyễn Minh Quang
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
95 Võ Thị Thúy Huệ
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
96 Nguyễn Thị Vân Khanh
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
97 Trịnh Thị Phi Ly
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
98 Nguyễn Thị Vân Anh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
99 Nguyễn Ngọc Hà
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.5
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
100 Nguyễn Thị Thùy Dung
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
101 Huỳnh Văn Biết
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
102 Phạm Thị Hồng Phi
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
103 Trương Quang Toản
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
104 Trương Phước Thiên Hoàng
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.3
 • VILAS T06.4
 • VILAS T06.5
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
105 Đào Uyên Trân Đa
 • VILAS T06.1
Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường Đã xác nhận
106 Đinh Trường Giang
 • VILAS T06.1
Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam Đã xác nhận
107 Lê Thị Mai Trinh
 • VILAS T06.1
Công Ty Cổ Phần Thuốc Sát Trùng Việt Nam Đã xác nhận
108 NGUYỄN NGỌC HIỀN
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.2
Công ty TNHH Control Union Việt Nam Đã xác nhận
109 Lê Văn Thao
 • VILAS T06.2
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Vật Tư Thiết Bị Đo Đạc Nam Sông Tiền Đã xác nhận
110 Lê Đình Trung
 • VILAS T06.3
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Vật Tư Thiết Bị Đo Đạc Nam Sông Tiền Đã xác nhận
111 Lê Văn Hưng
 • VILAS T06.4
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Vật Tư Thiết Bị Đo Đạc Nam Sông Tiền Đã xác nhận
112 Võ Khánh An
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM Đã xác nhận
113 Nguyễn Công Nhã Quyên
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.5
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM Đã xác nhận
114 Lê Minh Trí
 • VILAS T06.3
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM Đã xác nhận
115 Nguyễn Thị Vinh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.4
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM Đã xác nhận
116 Nguyễn Phan Thị Thảo Linh
 • VILAS T06.1
 • VILAS T06.4
CÔNG TY TNHH COTECNA VIỆT NAM Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved