Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
09/11/2020 to 13/11/2020
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
02/11/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 09/11/2020 49 40
VILAS T05.2 10/11/2020 31 25
VILAS T05.3 11/11/2020 35 29
VILAS T05.4 12/11/2020 37 31
VILAS T05.5 13/11/2020 43 37
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Đặng Minh Dược
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Chưa xác nhận
2 Đặng Văn Thực
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Chưa xác nhận
3 Nguyễn Quốc Anh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Chưa xác nhận
4 Hà Thị Phương Thảo
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Chưa xác nhận
5 Vương Thị Thúy
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Chưa xác nhận
6 Nguyễn Văn Phương
 • VILAS T05.1
Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật và Truyền thông môi trường Chưa xác nhận
7 Đỗ Đăng Duy
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật và Truyền thông môi trường Chưa xác nhận
8 Nguyễn Đức Vũ
 • VILAS T05.1
Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật và Truyền thông môi trường Chưa xác nhận
9 Cung Đức Tài
 • VILAS T05.1
Công ty TNHH Giải pháp kỹ thuật và Truyền thông môi trường Chưa xác nhận
10 Huỳnh Đức Hoàn
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trường Đại học Quy Nhơn Đã xác nhận
11 Nguyễn Mai Chí Trung
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trường Đại học Quy Nhơn Đã xác nhận
12 Nguyễn Huy Hoàng
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch Đã xác nhận
13 Trần Anh Hà
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH thép Hòa Phát Hưng Yên Đã xác nhận
14 Nguyễn Thị Phương Thảo
 • VILAS T05.1
Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May Đã xác nhận
15 Nguyễn Tuấn Anh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC Đã xác nhận
16 Trần Văn Hường
 • VILAS T05.1
Đã xác nhận
17 Nguyễn Việt Hưng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.4
Đã xác nhận
18 Nguyễn Thanh Tùng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.4
Đã xác nhận
19 Đào Công Thành
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội - Cục Xăng dầu - TCHC Đã xác nhận
20 Nguyễn Văn Bình
 • VILAS T05.3
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Đã xác nhận
21 Trần Ngọc Hưởng
 • VILAS T05.3
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Đã xác nhận
22 Lữ Thị Thùy Linh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Đã xác nhận
23 Nguyễn Thị Hảo
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Đã xác nhận
24 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
25 Đàm Thị Hạnh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
26 Nông Văn Tuân
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
27 Triệu Tuấn Anh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
28 Vũ Thị Thu Thủy
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
29 Mai Phương Thảo
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
30 Đào TRường Sơn
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
31 Lê Cảnh toàn
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
32 Lê Thủy Tiên
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
33 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
34 Trịnh thị Lan Anh
 • VILAS T05.5
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG Đã xác nhận
35 Nguyễn Thị Dung
 • VILAS T05.5
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG Đã xác nhận
36 Nguyễn Thị Liên
 • VILAS T05.1
Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Đã xác nhận
37 Lê Thị Hương
 • VILAS T05.2
Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Đã xác nhận
38 Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • VILAS T05.5
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Đã xác nhận
39 Nguyễn Thu Cúc
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
40 Hoàng Đức Minh
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
41 Nguyễn Thị Tươi
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
42 Đặng Thị Huyền Trang
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
43 Lê Thị Vân Anh
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
44 Vũ Hoàng Hải
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
45 Đoàn Đại Cương
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
46 Nguyễn Duy Chinh
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
47 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Pháp y Quân đội Đã xác nhận
48 Nguyễn Thị Nhâm
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
49 Đặng Nhật Minh
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
50 Hà Minh Ngọc
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
51 Nguyễn Minh Việt
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
52 Đoàn Thị Hoa
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
53 Nguyễn Phương Mai
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH AN Đã xác nhận
54 Trần Văn Cường
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.5
viện Công nghệ môi trường Đã xác nhận
55 Bùi Thị Thanh Vân
 • VILAS T05.4
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
56 Lê Mai Thị Mến
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
57 Nguyễn Thị Vân
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
58 Tạ Thu Trang
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
59 Nguyễn Thế Cường
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đã xác nhận
60 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đã xác nhận
61 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Pháp y Quân đội Đã xác nhận
62 Tạ Hồng Hải
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI Đã xác nhận
63 Trần Văn Tuấn
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI Đã xác nhận
64 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
65 Đàm Thị Hạnh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
66 Bùi Thị Thùy Anh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
67 Nông văn Tuân
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
68 Phạm Thùy Dương
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
69 Trần Thanh Huyền
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
70 Trịnh Thị Huyền
 • VILAS T05.5
Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn Đã xác nhận
71 Trần Lê Hoàn
 • VILAS T05.5
Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn Đã xác nhận
72 Chu Thị Thúy
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
73 Nguyễn Thị Phương Thảo
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
74 Nguyễn Duy Lượng
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved