Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
09/11/2020 to 13/11/2020
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
60
Hạn đăng ký: 
02/11/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 09/11/2020 37 33
VILAS T05.2 10/11/2020 22 20
VILAS T05.3 11/11/2020 25 21
VILAS T05.4 12/11/2020 27 25
VILAS T05.5 13/11/2020 33 30
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Nguyễn Thị Phương Thảo
 • VILAS T05.1
Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt May Đã xác nhận
2 Nguyễn Tuấn Anh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần cáp quang Việt Nam VINA-OFC Chưa xác nhận
3 Nguyễn Việt Hưng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.4
Đã xác nhận
4 Nguyễn Thanh Tùng
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.4
Đã xác nhận
5 Trần Văn Hường
 • VILAS T05.1
Đã xác nhận
6 Đào Công Thành
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Kỹ thuật Xăng dầu Quân đội - Cục Xăng dầu - TCHC Đã xác nhận
7 Nguyễn Văn Bình
 • VILAS T05.3
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Chưa xác nhận
8 Trần Ngọc Hưởng
 • VILAS T05.3
Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam Chưa xác nhận
9 Lữ Thị Thùy Linh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Chưa xác nhận
10 Nguyễn Thị Hảo
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông Chưa xác nhận
11 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
12 Đàm Thị Hạnh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
13 Nông Văn Tuân
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
14 Triệu Tuấn Anh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
15 Vũ Thị Thu Thủy
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
16 Mai Phương Thảo
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
17 Đào TRường Sơn
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch số 2 Hải Phòng Đã xác nhận
18 Lê Cảnh toàn
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
19 Lê Thủy Tiên
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
20 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Công Ty TNHH Nước Tinh Khiết Núi Tiên Đã xác nhận
21 Trịnh thị Lan Anh
 • VILAS T05.5
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG Đã xác nhận
22 Nguyễn Thị Dung
 • VILAS T05.5
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG Đã xác nhận
23 Nguyễn Thị Liên
 • VILAS T05.1
Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Đã xác nhận
24 Lê Thị Hương
 • VILAS T05.2
Chi nhánh Hà Nội - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce Đã xác nhận
25 Nguyễn Thị Hồng Nhung
 • VILAS T05.5
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội Đã xác nhận
26 Nguyễn Thu Cúc
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
27 Hoàng Đức Minh
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
28 Nguyễn Thị Tươi
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
29 Đặng Thị Huyền Trang
 • VILAS T05.4
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
30 Lê Thị Vân Anh
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
31 Vũ Hoàng Hải
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
32 Đoàn Đại Cương
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
33 Nguyễn Duy Chinh
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Đã xác nhận
34 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Pháp y Quân đội Đã xác nhận
35 Hà Minh Ngọc
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
36 Nguyễn Minh Việt
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
37 Đoàn Thị Hoa
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
38 Nguyễn Thị Nhâm
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
39 Đặng Nhật Minh
 • VILAS T05.1
Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh Đã xác nhận
40 Nguyễn Phương Mai
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THÀNH AN Đã xác nhận
41 Trần Văn Cường
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.5
viện Công nghệ môi trường Đã xác nhận
42 Bùi Thị Thanh Vân
 • VILAS T05.4
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
43 Lê Mai Thị Mến
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
44 Nguyễn Thị Vân
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
45 Tạ Thu Trang
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đã xác nhận
46 Nguyễn Thế Cường
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đã xác nhận
47 Nguyễn Thị Ngọc Thúy
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đã xác nhận
48 NGUYỄN THỊ NGỌC MINH
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Viện Pháp y Quân đội Đã xác nhận
49 Tạ Hồng Hải
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI Đã xác nhận
50 Trần Văn Tuấn
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI Đã xác nhận
51 Bùi Thị Thùy Anh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
52 Nông văn Tuân
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
53 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.2
 • VILAS T05.3
 • VILAS T05.4
 • VILAS T05.5
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
54 Đàm Thị Hạnh
 • VILAS T05.1
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng Đã xác nhận
55 Phạm Thùy Dương
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
56 Trần Thanh Huyền
 • VILAS T05.1
 • VILAS T05.5
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Đã xác nhận
57 Trịnh Thị Huyền
 • VILAS T05.5
Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn Đã xác nhận
58 Trần Lê Hoàn
 • VILAS T05.5
Chi nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Lam Sơn Đã xác nhận
59 Chu Thị Thúy
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
60 Nguyễn Thị Phương Thảo
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
61 Nguyễn Duy Lượng
 • VILAS T05.3
Công ty TNHH MNS Meat Hà Nam Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved