Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Nguyễn Diệu Linh
Thời gian: 
16/11/2020 to 21/11/2020
Điện thoại: 
0978328383
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
09/11/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T05.1 16/11/2020 0 0
VILAS T05.2 17/11/2020 0 0
VILAS T05.3 18/11/2020 0 0
VILAS T05.4 19/11/2020 0 0
VILAS T05.5 20/11/2020 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved