Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Người phụ trách: 
Đào Như Hoa
Thời gian: 
20/07/2020 to 24/07/2020
Điện thoại: 
0904151195
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
13/07/2020
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
VILAS T01.1 20/07/2020 64 1
VILAS T01.2 21/07/2020 45 0
VILAS T01.3 22/07/2020 38 0
VILAS T01.4 23/07/2020 49 0
VILAS T01.5 24/07/2020 43 0
Danh sách học viên: 
Stt Họ tên Module đăng ký Đơn vị Tình trạng
1 Lê Ngọc Anh
 • VILAS T01.3
Trung Tâm Quan Trắc và Phân Tích Môi Trường Chưa xác nhận
2 Nguyễn Thùy Hạnh
 • VILAS T01.1
Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera- CN Tổng công ty Viglacera-CTCP Chưa xác nhận
3 Nguyễn Văn Nam
 • VILAS T01.5
Viện Nghiên cứu và phát triển Viglacera- CN Tổng công ty Viglacera-CTCP Chưa xác nhận
4 Bùi Mạnh Tùng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
5 Nguyễn Thị Hải Âu
 • VILAS T01.1
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
6 Trần Thị Minh Huyền
 • VILAS T01.1
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
7 Trần Thị Minh Huyền
 • VILAS T01.1
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
8 Nguyễn Thị Hải Âu
 • VILAS T01.1
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
9 Bùi Mạnh Tùng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm Quan trắc môi trường Chưa xác nhận
10 Phạm Xuân Thắng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chưa xác nhận
11 Lưu Văn San
 • VILAS T01.1
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chưa xác nhận
12 Đỗ Hoàng Long
 • VILAS T01.1
Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường Chưa xác nhận
13 Lê Hoài Linh
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
14 Hoàng Thị Kiều
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
15 Giang Thị Thu Hà
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
16 Lê Hoài Linh
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
17 Hoàng Thị Kiều
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
18 Lê Hoài Linh
 • VILAS T01.4
Công ty cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
19 Hoàng Thị Kiều
 • VILAS T01.4
Công ty cổ phần Dinh Dưỡng Nutricare Chưa xác nhận
20 Trần Văn Hường
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
21 Nguyễn Thị Thủy
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai. Chưa xác nhận
22 Hoàng Tiến Huy
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai. Chưa xác nhận
23 Nguyễn Văn Tráng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
24 Võ Thị Kiều Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
25 Nguyễn Trung Huy
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
26 Lê Đăng Quang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
27 Vũ Quốc Thái
 • VILAS T01.1
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
28 Trịnh Quang Dũng
 • VILAS T01.1
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
29 Cao Thị Hồng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
Viện Kỹ thuật nhiệt đới Chưa xác nhận
30 Lê Văn Bảy
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Cơ Điện Cẩm Phả Chưa xác nhận
31 Nguyễn Văn Tú
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Cơ Điện Cẩm Phả Chưa xác nhận
32 Phạm Trung Hiếu
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Cơ Điện Cẩm Phả Chưa xác nhận
33 Nguyễn Trung Dũng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát Chưa xác nhận
34 Phạn Văn Cân
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát Chưa xác nhận
35 Phùng Thị Thu Thùy
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát Chưa xác nhận
36 Khuất Thị Hằng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần môi trường Vinh Phát Chưa xác nhận
37 Lê Thị Vân Anh
 • VILAS T01.2
CÔNG TY TNHH HANESBRANDS VIỆT NAM Chưa xác nhận
38 Đinh Văn Lợi
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Chưa xác nhận
39 Lê Cảnh Toàn
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Chưa xác nhận
40 Nguyễn Thị Bích Ngọc
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Chưa xác nhận
41 Trần Thị Vân
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol Chưa xác nhận
42 Nguyễn Xuân Trung
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.3
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol Chưa xác nhận
43 Lê Thị Kim Ngân
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol Chưa xác nhận
44 Tăng Thị Hoa
 • VILAS T01.2
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol Chưa xác nhận
45 Lê Thị Định
 • VILAS T01.5
Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định Môi trường Vinacontrol Chưa xác nhận
46 Nguyễn Văn Tín
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
47 Nguyễn Thu Thảo
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
48 Đặng Minh Giang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
49 Nguyễn Vũ Quỳnh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
50 Bùi Đức Hợp
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
51 Vũ Thị Thanh Vân
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
52 Nguyễn Văn Vũ
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Vincom Chưa xác nhận
53 Lê Văn Thọ
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
54 Lê Thị Thu Hà
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
55 Nguyễn Thị Hà
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
56 Lý Trung Anh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
57 Lại Văn Lanh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
58 Lê Vũ Quốc
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
59 Cao Xuân Lương
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
60 Lê Thị Thu Hiền
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn Chưa xác nhận
61 Lê Xuân Cẩn
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ VinCom Chưa xác nhận
62 Phạm Xuân Sang
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.5
Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ VinCom Chưa xác nhận
63 Đặng Minh Giang
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
64 Đặng Minh Giang
 • VILAS T01.4
Công ty Cổ phần DT&C Vina Chưa xác nhận
65 Nguyễn Quốc Toản
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
66 Nguyễn Thị Hoa
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
67 Nguyễn Thị Ninh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
68 Hà Thị Hoài Linh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYUWELL CUỘC SỐNG NIỀM TIN Chưa xác nhận
69 Nguyễn Ngọc Đức
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Chưa xác nhận
70 Lê Đình Khánh
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam Chưa xác nhận
71 Phạm Văn Hùng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ThaiBinh Seed Chưa xác nhận
72 Vương Thị Thu Trang
 • VILAS T01.1
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Chưa xác nhận
73 Nguyễn Phi Hùng
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Chưa xác nhận
74 Phạm Đình Phương
 • VILAS T01.1
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Chưa xác nhận
75 Nguyễn Thị Thu
 • VILAS T01.1
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Chưa xác nhận
76 Đào Thùy Dương
 • VILAS T01.1
TỔNG CÔNG TY MAY 10 - CÔNG TY CỔ PHẦN Chưa xác nhận
77 Phạm Văn Hùng
 • VILAS T01.1
 • VILAS T01.2
 • VILAS T01.3
 • VILAS T01.4
 • VILAS T01.5
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn ThaiBinh Seed Chưa xác nhận
78 Nguyễn Thị Dung
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
79 Nguyễn Thị Quỳnh
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
80 Trần Chí Công
 • VILAS T01.1
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
81 Nguyễn Thị Dung
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần tư vấn và xử lý môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
82 Nguyễn Thị Quỳnh
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần tư vấn và xử lý môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
83 Trần Chí Công
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần tư vấn và xử lý môi trường Việt Nam Chưa xác nhận
84 Nguyễn Thi Dung
 • VILAS T01.1
Công ty cổ phần tư vấn và xử lý môi trường Việt Nam Đã xác nhận
© 2016 by BoA. All right reserved