Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người phụ trách: 
Quách Hoàng Lan
Thời gian: 
27/05/2019 to 31/05/2019
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Hà Nội
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
27/05/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T01.1 27/05/2019 0 0
MED T01.2 28/05/2019 0 0
MED T01.3 29/05/2019 0 0
MED T01.4 30/05/2019 0 0
MED T01.5 31/05/2019 0 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved