Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012

Người phụ trách: 
Ms Lan
Thời gian: 
09/09/2019 to 13/09/2019
Điện thoại: 
0903431522
Địa điểm học: 
Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa: 
40
Hạn đăng ký: 
09/09/2019
Đã Đăng Ký: 
Tên module Ngày học Đã đăng ký Tình trạng xác nhận
MED T02.1 09/09/2019 1 0
MED T02.2 10/09/2019 1 0
MED T02.3 11/10/2019 1 0
MED T02.4 12/09/2019 1 0
MED T02.5 13/09/2019 1 0
Danh sách học viên: 
© 2016 by BoA. All right reserved