Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO IEC 17025:2005

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) sẽ tổ chức khóa đào tạo “Quản lý PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” trong 05 ngày, từ  17/3¸21/3/2014 tại TP. Hồ Chí Minh. Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý PTN. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên phòng thí nghiệm. Nội dung đào tạo : Ngày 17/3/2014: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Module 1) Ngày 18/3/2014: Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý (Module 2) Ngày 19/3/2014: Lựa chọn & xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp (Module 3) Ngày 20/3/2014: Độ không đảm bảo đo (Module 4) Ngày 21/3/2014: Đánh giá nội bộ PTN (Module 5)           Thời gian học: 8h30 - 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 4.000.000 đ/1người/ khoá học (800.000 đ/ 1người/1 ngày) Địa điểm :        Hội trường lầu 6 - Nhà khách Người có công Số 168 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa. Đào tạo là loại hình không thuộc diện chịu thuế GTGT) Văn phòng CNCL trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 12/3/2014: Văn phòng Công nhận Chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Trần Thanh Nga Tel: 04 3791 1951/Ext.14 ; Di động: 093 225 7377 Fax: 04 3791 1551;            E-mail: nga@boa.gov.vn             Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved