Thông báo hoãn đào tạo các khóa học tháng 5/2021 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý đơn vị
 
Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web và thư mời đến Phòng thí nghiệm về chương trình đào tạo định kỳ năm 2021 trong đó có các lớp đào tạo tháng 5/2021 bao gồm :
+ VILAS T01 từ ngày 10-14/05/2021 tại Hà Nội
+ VILAS T02 từ ngày 17-21/05/2021 tại Hà Nội
+ VILAS T08 từ ngày 24-28/05/2021 tại Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học viên và thực hiện các biện pháp phòng dịch, nên Văn phòng CNCL thông báo hoãn tổ chức các khóa đào tạo trong tháng 5/2021 này. Khi dịch Covid – 19  được kiểm soát, Văn phòng CNCL sẽ có thông tin lại cho các đơn vị về chương trình đào tạo cụ thể của các khóa học.

Trân trọng!

 
© 2016 by BoA. All right reserved