Thư mời tham gia khóa đào tạo: “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012”

Kính gửi: Các Tổ chức chứng nhận Theo chương trình đào tạo năm 2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo vào 2 ngày 21 - 22/8/2014 với nội dung “Quản lý hoạt động chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 ”. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 “ Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ” đã được ban hành ngày 15/09/2012 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996. Việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15/09/2015. Văn phòng Công nhận Chất lượng đã thông báo lộ trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới cho các Tổ chức chứng nhận. Văn phòng Công nhận Chất lượng khuyến khích các Tổ chức Chứng nhận đã được công nhận theo ISO/IEC Guide 65:1996 xin đánh giá giám sát chuyển đổi hoặc đánh giá lại theo ISO/IEC 17065:2012 từ ngày 01/08/2013. Từ ngày 15/09/2014, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ chấm dứt việc đánh giá, công nhận Tổ chức Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC Guide 65:1996 mà hoàn toàn chuyển sang việc đánh giá công nhận theo ISO/IEC 17065:2012. Khóa đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên nắm được các yêu cầu để tổ chức hoạt động chứng nhận sản phẩm theo chuẩn mực mới ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến chứng nhận sản phẩm. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý và các chuyên gia đánh giá. Nội dung chi tiết trong 2 ngày đào tạo: Ngày 21/8/2014: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 và các quy định pháp lý hiện hành Ngày 22/8/2014: Đánh giá nội bộ Tổ chức chứng nhận theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 Thời gian học: 8h30 – 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 2.000.000 đ/ 1 người/ khoá học ( 1.000.000 đ/ 1 người/ 1 ngày) Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Nhà khách Người Có công                    168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, Tổ chức chứng nhận có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 08/08/2014: Văn phòng Công nhận Chất lượng 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Chị Nguyễn Thu Hằng          Tel: 04.37911552 số lẻ 19       Fax: 04.37911 551;  Mob: 0983 202 489      E-mail: hangnguyen@boa.gov.vn Lưu ý : Các học viên tham dự học sẽ nhận được giấy xác nhận tham dư khóa học của BoA             Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved