Tin tức

13-06-2016
Hiện nay tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 và ISO 14001: 2015 (tiêu chuẩn mới) đã được ban hành ngày 15 tháng 09 năm 2015 thay...
13-06-2016
Sáng nay (28/11), tại Hà Nội, Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH...
13-06-2016
Nhân ngày công nhận thế giới (9/6/2012) Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) tổ chức Hội thảo “Họat động công nhân trong việc hỗ...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved