Trung tâm giám định – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc

Số VIAS: 
039
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Giang
Khánh Hòa
Quảng Ninh
Tổ chức giám định / Inspection Body:  Trung tâm giám định – Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc
Quality Control Centre – Branch Dong Bac Corporation
số/ Code: VIAS 039
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, P. Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh No. 01 Nguyen Van Troi Street, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh province
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: 1. Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, P. Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh No 01, Nguyen Van Troi Street, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh province 2. Trạm Giám định Đông Triều: Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dong Trieu station: Hong Thai Tay commune, Dong Trieu town, Quang Ninh province 3. Trạm Giám định Sơn Động: Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Son Dong station:  Tay Yen Tu burgh, Son Dong district, Bac Giang province 4. Trạm Giám định Bắc Vân Phong: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Bac Van Phong station: Dam Mon hamlet, Van Thanh commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province
Điện thoại/ Tel: (02033) 865502
Email: qc.ttgiamdinh@gmail.com Website:  
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Đỗ Văn Vui
 
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Đỗ Văn Vui Các chứng thư/ All of certificates  
 
  1.  
Hoàng Ngọc Hà  
 
  1.  
Trần Cao Sơn  
 
  1.  
Nguyễn Văn Dương  
         
 
Hiệu lực công nhận: Period of Validation 23/ 03/ 2025  
1. Địa điểm được công nhận 1/ Accredited location 1: Số 01 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh No 01, Nguyen Van Troi street, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh province  
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Than đá Coal Than đá Coal Khối lượng bằng phương pháp mớn nước tàu biển, mớn nước xà lan, qua cân cầu và đo mô hình / Weight by draft survey (ship and barge), bridge scale and model method HD 04
Chất lượng (tính chất hóa, lý) / Quality (chemical and physiscal characteristics) HD 02
2. Địa điểm được công nhận 2/ Accredited location 2: Trạm Giám định Đông Triều: Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Dong Trieu station: Hong Thai Tay commune, Dong Trieu town, Quang Ninh province  
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Than đá Coal Than đá Coal Khối lượng bằng phương pháp mớn nước xà lan, qua cân cầu và đo mô hình / Weight by draft survey (barge), bridge scale and model method HD 04
Chất lượng (tính chất hóa, lý) / Quality (chemical and physiscal characteristics) HD 02
3. Địa điểm được công nhận 3/ Accredited location 3: Trạm Giám định Sơn Động: Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  Son Dong station:  Tay Yen Tu burgh, Son Dong district, Bac Giang province  
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Than đá Coal Than đá Coal Khối lượng bằng phương pháp mớn nước xà lan và  đo mô hình / Weight by draft survey (barge) and model method HD 04
Chất lượng (tính chất hóa, lý) / Quality (chemical and physiscal characteristics) HD 02
4. Địa điểm được công nhận 4/ Accredited location 4: Trạm Giám định Bắc Vân Phong: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa Bac Van Phong station: Dam Mon hamlet, Van Thanh commune, Van Ninh district,  Khanh Hoa province  
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Than đá Coal Than đá Coal Khối lượng bằng phương pháp mớn nước tàu biển / Weight by draft survey (ship) method HD 04
Chất lượng (tính chất hóa, lý) / Quality (chemical and physiscal characteristics) HD 02
Ghi chú/ Note:
  • HD -aa: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods
 
Ngày hiệu lực: 
23/03/2025
Địa điểm công nhận: 
1. Số 01 Nguyễn Văn Trỗi, P. Cẩm Thủy, Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh/ No 01, Nguyen Van Troi Street, Cam Thuy ward, Cam Pha city, Quang Ninh province
2. Trạm Giám định Đông Triều: Xã Hồng Thái Tây, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh/ Dong Trieu station: Hong Thai Tay commune, Dong Trieu town, Quang Ninh province
3. Trạm Giám định Sơn Động: Thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang/ Son Dong station:  Tay Yen Tu burgh, Son Dong district, Bac Giang province
4. Trạm Giám định Bắc Vân Phong: Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa/ Bac Van Phong station: Dam Mon hamlet, Van Thanh commune, Van Ninh district, Khanh Hoa province
Số thứ tự tổ chức: 
39
© 2016 by BoA. All right reserved