Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm và Phòng hiệu chuẩn

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm, các Tổ chức, Doanh nghiệp Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) dự kiến  tổ chức khóa đào tạo từ ngày 19¸22/5/2015 với nội dung “Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm” và “Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn ”. Khóa đào tạo trên nhằm mục đích giúp học viên nắm được nguyên tắc, công cụ để tính toán độ không đảm bảo đo cho các phép thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tham gia khóa học sẽ giúp học viên có thể xây dựng, hướng dẫn và tính toán độ không đảm bảo đo cho các phép thử và hiệu chuẩn của Phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025: 2005. Nội dung đào tạo : -          Ngày 19 - 20/5/2015: Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng hiệu chuẩn (Module 1) -          Ngày 21 - 22/5/2015: Ước lượng độ không đảm bảo đo cho Phòng thử nghiệm (Module 2) Thời gian học: 8h30 - 16h30 hàng ngày Phí đào tạo: 3.200.000 vnđ/người/ khoá học ( Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa, thuế VAT 5% ) Địa điểm: Văn phòng Công nhận Chất lượng - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội (Lưu ý: Số lượng học viên 40 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên) Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm có nhu cầu đăng ký tham dự lớp học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi tới Văn phòng CNCL bằng thư, điện thoại trực tiếp, fax, E-mail dưới đây trước ngày 16/5/2015. Văn phòng Công nhận Chất lượng - 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Ms. Đào Như Hoa,   Tel: 04 37911951/Ext.18,  Mobi: 090 415 1195,   Fax: 04 37911 551,   E-mail: hoadn@boa.gov.vn Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved