Văn phòng Công nhận chất lượng làm việc với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc

Sáng ngày 23/01/2024, Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã có buổi làm việc với Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc trong Chương trình Tổng kết 3 năm áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đối với các phòng thí nghiệm thuộc Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC).

Về phía Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) có bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc cùng Ban Lãnh đạo. Phụ trách phòng HCTH và một số các cán bộ, chuyên gia đánh giá trưởng.

Về phía Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) có ông Nguyễn Quang Quân – Giám đốc Công ty, cùng Ban lãnh đạo và các Trưởng/Phó phòng chuyên môn.

 

Tại buổi làm việc, ông Trần Bình Dương - Phó trưởng phòng Kỹ thuật - An toàn đã báo cáo Tổng kết 3 năm áp dụng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 tại các phòng thí nghiệm thuộc NPSC. Theo đó, hiện nay, NPSC có 25 Phòng thử nghiệm đã được BoA đánh giá công nhận phù hợp với tiêu chuẩn của ISO/IEC 17025:2017.

Với lực lượng nhân sự chất lượng cao, hệ thống máy móc hiện đại cùng hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 đã giúp NPSC luôn hoàn tốt chức năng thử nghiệm phục vụ công tác duy trì, phát triển hoạt động của ngành Điện lực trên phạm vi các tỉnh miền Bắc. Đồng thời, NPSC còn tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ thể nghiệm trong các dự án có vốn đầu tư nước ngoài với quy mô lớn như: Dự án bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, với quy mô 100 CBCNV tham gia; Dự án bảo dưỡng Nhà máy SamSung Bắc Ninh - Thái Nguyên với quy mô 50 CBCNV tham gia.

 

Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc BoA đã phát biểu chúc mừng những thành tựu to lớn của NPSC trong thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra những gợi ý đối với NPSC trong việc xem xét đề nghị công nhận mở rộng các chỉ tiêu thử nghiệm trong lĩnh vực điện tại các Phòng thí nghiệm còn có quy mô nhỏ để bảo hệ thống phòng thí nghiệm của NPSC có quy mô và năng lực đồng đều, có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành điện, đồng thồi hoàn thành tốt hoạt động dịch vụ thử nghiệm ra thị thường. Trong bài phát biểu Bà Trần Thị Thu Hà cũng chỉ ra yêu cầu đối với các phòng thí nghiệm đã được công nhận trong việc tham gia hoạt động thử nghiệm thành thạo hằng năm, qua đó một mặt không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng của Phòng thí nghiệm, mặt khác sẽ góp phần nâng cao tính chính xác, khách quan của các kết quả thử nghiệm.

Sau khi nghe ông Đặng Quốc Quân, Phó Giám đốc BoA trao đổi về việc duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và hoạt động thử nghiệm thành thạo theo ISO/IEC 17043:2010, ông Nguyễn Quang Quân -  Giám đốc NPSC đã khẳng định, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Công ty trong những năm tiếp theo thì việc tiếp tục duy trì công nhận các PTN tại BoA theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là rất cần thiết. Đồng thời, xác định rõ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động thử nghiệm thông qua các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng cho toàn bộ các xí nghiệp dịch vụ có hoạt động thử thử nghiệm. Đặc biệt mục tiêu trọng tâm của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc là trở thành 1 đơn vị cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) theo phương pháp so sánh liên phòng được BoA công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010.

Trong phát biểu kết thúc chương trình làm việc, ông Nguyễn Quang Quân, Giám đốc NPSC mong muốn NPSC và BoA tiếp tục hợp tác trong việc đánh giá công nhận hệ thống quản lý chất lượng tại các PTN thuộc NPSC phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và tiến tới NPSC là khách hàng của BoA đối với hệ thống công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ thử nghiệm thành thạo phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17043:2010.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved