TỔ VI SINH MIỄN DỊCH - KHOA XÉT NGHIỆM. BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM

Đơn vị chủ quản: 
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Số VILAS MED: 
062
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  TỔ VI SINH MIỄN DỊCH - KHOA XÉT NGHIỆM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
Medical Testing Laboratory IMMUNOLOGY GROUP - LABORATORY DEPARTMENT UNIVERSITY MEDICAL CENTER,  HO CHI MINH CITY
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM
Organization: University of Medicine and Pharmacy, Ho chi minh City
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of testing: Microbiology
Người phụ trách/ Representative:  PGS. TS. BS Nguyễn Thị Băng Sương  Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory : 
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
PGS.TS.BS Nguyễn Thị Băng Sương Các chỉ tiêu được công nhận/ Accredited medical tests 
  1.  
BS CK II. Đoàn Thanh Hải
  1.  
TS.BS Phan Bích Liên
Số hiệu/ Code: VILAS Med 062 Hiệu lực/ Validation : 19/03/2023 Địa chỉ/ Address: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Q5, TP Hồ Chí Minh Địa điểm/Location: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Q5, TP Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:   (84.28) 39525620                           Fax:  (84.28) 3950 6126 E-mail: lab@umc.edu.vn     Website: www.bvdaihoc.com.vn   Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh Discipline of medical testing: Microbiology  
  STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical  test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1 Huyết tương   (Lithium-Heparin) Plasma (Lithium – Heparin) Huyết thanh Serum Định lượng HBsAg Examination of HBsAg Miễn dịch vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) MD/QTKT-186 (Alinity Ci)
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay MD/QTKT-31 (Cobas e801)
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric MD/QTKT-64 (Centaur XP)
2 Định lượng Anti HCV Examination of Anti HCV Miễn dịch vi hạt hóa phát quang Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA) MD/QTKT-187 (Alinity Ci)
Miễn dịch điện hóa phát quang Electrochemiluminescent Immunoassay MD/QTKT-33 (Cobas e801)
Hóa phát quang trực tiếp Direct Chemiluminometric MD/QTKT-62 (Centaur XP)
Ghi chú/Note:  - …/QTKT…. : Phương pháp nội bộ/ Developded laboratory method  
Ngày hiệu lực: 
19/03/2023
Địa điểm công nhận: 
215 Hồng Bàng, Phường 11, Q5, TP Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
62
© 2016 by BoA. All right reserved