Danh sách phòng y tế

Danh sách phòng y tế

Số VILAS MEDsắp xếp giảm dần Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
024 Khoa HIV/AIDS Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 20/12/2021 06/2020 Hủy bỏ
070 Khoa Huyết học - Truyền máu Bệnh viện Hữu Nghị 04/12/2020 11/2020 Hủy bỏ
© 2016 by BoA. All right reserved