Khoa Huyết học - Truyền máu

Khoa Huyết học - Truyền máu
Số hiệu:VILAS MED 052
Tổ chức: Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Huyết học
© 2016 by BoA. All right reserved