Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1058 Phòng nghiên cứu Hóa Học Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông dược HAI – Viện Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm HAI Hiệu lực
852 Khoa vệ sinh an toàn và lao động Hiệu lực
203 Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Hiệu lực
1342 Phòng thử nghiệm KVF Hiệu lực
002 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
756 Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn Hiệu lực
1520 Phòng Công nghệ sinh học Hiệu lực
646 Phòng Quan Trắc và Công Nghệ Môi Trường Hiệu lực
661 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
775 Phòng Thử nghiệm Mặt dựng Nhôm kính, Cửa sổ, Cửa đi Hiệu lực
1517 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
462 Phòng thí nghiệm - Trung tâm Chẩn đoán và Cố vấn thú y Hiệu lực
1068 Trung tâm thử nghiệm - đánh giá Hiệu lực
1519 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng Hiệu lực
321 Phòng Kiểm định vật liệu Hiệu lực
680 Trung tâm Kiểm định đạn dược T263 Hiệu lực
1518 Trung tâm Đo lường và tối ưu toàn cầu Hiệu lực
749 Khoa xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1336 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
799 Ban Kiểm soát Chất lượng Hiệu lực
1048 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
185 Phòng đo lường và thử nghiệm Hiệu lực
783 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hiệu lực
1066 Phòng Kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1309 Chi cục Kiểm định hải quan 6 Hiệu lực
707 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận Hiệu lực
1050 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
735 Phân xưởng thí nghiệm Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội Hiệu lực
736 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1515 Phòng Sản xuất - Thử nghiệm Hiệu lực
1041 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1514 Chi nhánh Công ty TNHH Long Huei (Việt Nam) Hiệu lực
1214 Trung tâm kiểm nghiệm Hanvet Hiệu lực
536 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái Hiệu lực
469 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Gia Lai Hiệu lực
930 Trung tâm Kiểm nghiệm Thành phố Đà Nẵng Hiệu lực
1335 Phòng Quản Lý Chất Lượng Hiệu lực
648 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
717 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm Hiệu lực
1475 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1252 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1516 Phòng KCS Hiệu lực
1502 Phòng thử nghiệm – Phòng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
164 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ I Hiệu lực
307 Viện Dinh Dưỡng Hiệu lực
067 Phòng Thử nghiệm Hóa chất và Vật liệu Hiệu lực
1329 Phòng thí nghiệm dệt may Hiệu lực
702 Phòng khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Hiệu lực
1056 Tổ kiểm tra chất lượng – Phòng khai thác hệ thống Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved