Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1323 Phòng thử nghiệm Green Land Hiệu lực
055 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
053 Phòng Phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi Hiệu lực
1507 Phòng nghiên cứu Công nghệ Bức xạ Hiệu lực
1504 Phòng Phân tích chất lượng Hiệu lực
143 Trung tâm Phân tích Hiệu lực
482 Phòng thử nghiệm hiệu chuẩn Hiệu lực
719 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1008 Trung tâm Xét nghiệm Hiệu lực
1314 Phòng Nghiên cứu và Phân tích chất lượng Hiệu lực
1294 Phòng CN-KCS Hiệu lực
1311 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1315 Công ty cổ phần tập đoàn FEC Hiệu lực
1495 Phòng hiệu chuẩn VIAM LAB Hiệu lực
1219 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
705 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
282 Phòng thử nghiệm Nha Trang Hiệu lực
219 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
988 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Hiệu lực
457 Phòng thí nghiệm – Trung tâm Phân tích & Môi trường Hiệu lực
635 Phòng Thí nghiệm và Quản lý chất lượng Hiệu lực
742 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa Hiệu lực
1506 Phòng thử nghiệm máy biến áp lực Hiệu lực
688 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hiệu lực
540 Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai Hiệu lực
701 Phòng thí nghiệm Lavergne Hiệu lực
1192 Ban Quản lý chất lượng và công nghệ Hiệu lực
946 Phòng QC Hiệu lực
656 Phòng Đo lường - Hiệu chuẩn Hiệu lực
772 Phòng Thử nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Môi trường Hiệu lực
712 Trung tâm thí nghiệm điện dầu khí - TSR Hiệu lực
168 Phòng Kiểm Định Chất Lượng và Dư lượng Hiệu lực
1280 Phòng quan trắc và phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
1499 Trung tâm Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động Hiệu lực
294 Trung tâm Kiểm định Chất lượng Đo lường Hiệu lực
1500 Công ty thí nghiệm điện Điện lực Hà Nội. Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1277 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1287 Công ty Cổ phần DT&C VINA Hiệu lực
741 Công ty TNHH Mitutoyo Việt Nam Hiệu lực
1306 Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Hiệu lực
1272 Labo Trung tâm Hiệu lực
679 Khoa Xét nghiệm và phân tích Hiệu lực
720 Trung tâm Kiểm nghiệm Khánh Hòa Hiệu lực
1282 Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên Hiệu lực
1020 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Đà Nẵng Hiệu lực
450 Trung tâm Công nghệ Môi trường tại Tp. Hồ Chí Minh Hiệu lực
081 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
446 Phòng nghiên cứu và thử nghiệm cơ lý cao su v.lab Hiệu lực
270 Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh Hiệu lực
317 Phòng thử nghiệm chất lượng thiết bị chiếu sáng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved