Danh sách phòng thí nghiệm: Hủy / Đình chỉ

Danh sách phòng thí nghiệm: Hủy / Đình chỉ

Số VILAS Tên phòngsắp xếp giảm dần Đơn vị chủ quản Thời gian Hủy / Đình chỉ Phạm vi Hủy / Đình chỉ
1439 Ban Hóa nghiệm B.O.O Công ty Cổ phần B.O.O nước Thủ Đức 19/06/2024
1467 Phòng KCS Công ty TNHH Một thành viên HBA 14/05/2024
1371 Phòng Kiểm chuẩn Công ty Cổ phần Đầu tư KGZ 06/02/2024
1218 Phòng kỹ thuật đo lường Công ty Cổ phần Kiểm định DBHT 16/07/2024
283 Phòng Phân tích Môi trường Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Miền Nam Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường 19/06/2024
1141 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng BVVC MN Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ VINCOM 07/05/2024
1466 Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ Trung tâm Phân tích và Phát triển Khoa học công nghệ 01/01/2024
© 2016 by BoA. All right reserved