Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị Y tế tỉnh Hậu Giang

Đơn vị chủ quản: 
Sở Y tế tỉnh Hậu Giang
Số VILAS: 
1524
Tỉnh/Thành phố: 
Hậu Giang
Lĩnh vực: 
Dược
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 12 năm 2023 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page:1/2 Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm - Thực phẩm - Thiết bị Y tế tỉnh Hậu Giang Laboratory: Drug - Cosmetic - Food - Medical device Quality Control Center of Hau Giang Province Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang Organization: Hau Giang Department of Health Lĩnh vực thử nghiệm: Dược Field of testing: Pharmaceutical Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thanh Thế Người có thẩm quyền ký/Approved signatory: TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Nguyễn Thanh Thế Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 2. Phan Thị Diễm Thúy 3. Trần Thị Ngọc Thảo 4. Huỳnh Thanh Giang Các phép thử hóa lý được công nhận/ Accredited physical chemistry tests 5. Lý Tiền Giang Các phép thử hóa lý được công nhận/ Accredited physical chemistry tests 6. Trần Ngọc Luân Các phép thử hóa lý và dược liệu được công nhận/ Accredited physical chemistry and herbal tests 7. Nguyễn Vĩnh Phúc Các phép thử hóa lý và dược liệu được công nhận/ Accredited physical chemistry and herbal tests Số hiệu/ Code: VILAS 1524 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày /12/2023 đến ngày /12/2026 Địa chỉ/ Address: Số 251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Địa điểm/Location: Số 251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang Điện thoại/ Tel: 02933.878808 E-mail: ttkiemnghiemhg@gmail.com Website: kiemnghiemhaugiang.com.vn/ DANH MỤC PHÉP THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1524 AFL01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Dược Field of testing: Pharmaceutical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Thuốc (thành phẩm) Drug (finished products) Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức,…) Appearance (Characters, Description, Form,…) Dược điển Việt Nam, và các Dược điển khác, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopoeia, others pharmacopoeia, in house specifications licensed by MoH. 2. Xác định độ đồng đều khối lượng Determination uniformity of weight 3. Định lượng hoạt chất chính Phương pháp HPLC, UV-Vis Assay of main substance HPLC, UV-Vis method 4. Định tính hoạt chất chính Phương pháp HPLC, UV-Vis, hóa học, IR Identification of main substance HPLC, UV-Vis, chemical, IR method. 5. Xác định độ rã Determination of disintegration 6. Xác định giới hạn cho phép về thể tích Determination the allowable limit on volume 7. Xác định chỉ số pH Determination of pH value 8. Dược liệu Herbal Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức,…) Appearance (Characters, Description, Form,…) 9. Định tính Phương pháp soi bột Identification Microscopy method 10. Xác định tạp chất Determination of impurities 11. Xác định mất khối lượng do làm khô Phương pháp tủ sấy Determination of loss on drying Drying oven method
Ngày hiệu lực: 
29/12/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 251 Lê Hồng Phong, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Số thứ tự tổ chức: 
1524
© 2016 by BoA. All right reserved