Quality Assurance and Testing Centre 3 (QUATEST 3)

Đơn vị chủ quản: 
Directorate for Standards, Metrology and Quality
Số VILAS: 
004
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Biological
Civil-Engineering
Chemical
Electrical - electronic
Mechanical
NDT
Ngày hiệu lực: 
09/08/2021
Địa điểm công nhận: 
Lô 5, Đường K1, Khu Công nghiệp Cát lái, Quận 2, TP. HCM 
Số 7 đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 
Số thứ tự tổ chức: 
4
© 2016 by BoA. All right reserved