Quality Assurance and Testing Centre 3 (QUATEST 3)

Đơn vị chủ quản: 
Directorate for Standards, Metrology and Quality
Số VILAS: 
036
Tỉnh/Thành phố: 
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Measurement - Calibration
Ngày hiệu lực: 
15/08/2021
Địa điểm công nhận: 
Số 7 đường 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức: 
36
© 2016 by BoA. All right reserved