BoA và VMI ký biên bản ghi nhớ về việc chấp nhận kết quả so sánh liên phòng

Sáng ngày 18/01/2024 đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ tác về việc chấp nhận kết quả so sánh liên phòng giữa Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) và Viện Đo lường Việt Nam (VMI).

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo với chủ đề “Tăng cường hoạt động Đo lường để phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia” và Lễ Kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20.1 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức.

Biên bản ghi nhớ này là kết quả của sự thảo luận và chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược của hai bên, thể hiện cam kết của BoA trong việc tiếp tục phát triển các hoạt động hợp tác nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả của hoạt động so sánh liên phòng của BoA và VMI; đẩy mạnh phát triển hoạt động so sánh liên phòng tại Việt Nam và đảm bảo hoạt động so sánh liên phòng được công nhận phù hợp với các quy định của Việt Nam và quy định của quốc tế.

Theo nội dung của biên bản ghi nhớ, VMI đóng vai trò điều phối chương trình so sánh liên phòng; phối hợp cùng BoA thực hiện các hoạt động so sánh liên phòng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đo lường và đánh giá công nhận phòng thí nghiệm và cung cấp mẫu chuẩn dùng trong các chương trình so sánh liên phòng và đánh giá đo lường, đồng thời Phòng hiệu chuẩn của VMI sẽ là phòng thử nghiệm cung cấp giá trị chuẩn (giá trị quy chiếu) phục vụ cho việc đánh giá đo lường. 

Về phía BoA chấp nhận các kết qủa của các chương trình so sánh liên phòng do VMI điều phối; phối hợp cùng VMI thực hiện các hoạt động so sánh liên phòng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đo lường và đánh giá công nhận phòng thí nghiệm và sử dụng mẫu chuẩn của VMI trong các chương trình đánh giá đo lường; sử dụng kết quả hiệu chuẩn của phòng hiệu chuẩn VMI là giá trị chuẩn (giá trị quy chiếu) phục vụ cho việc đánh giá đo lường.

Thời gian tới BoA chủ trương phát huy hơn nữa tinh thần hợp tác đa dạng, hiệu quả và sẽ nghiên cứu các hình thức hợp tác phù hợp nhằm khai thác tối đa thế mạnh của hai bên trong hoạt động so sánh liên phòng, góp phần đẩy mạnh phát triển hoạt động so sánh liên phòng tại Việt Nam.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved