Tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
068 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÍA NAM  Hiệu lực
035 TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT Hiệu lực
038 CÔNG TY CỔ PHẦN AQS GLOBAL Hiệu lực
067 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT Hiệu lực
052 TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Hiệu lực
045 VINACONTROL GROUP CORPORATION – HANOI BRANCH Hiệu lực
062 TRUNG TÂM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP – MICCO Hiệu lực
030 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KIỂM NGHIỆM HÀNG HÓA TỈNH LÀO CAI (LQC) Hiệu lực
012 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Hiệu lực
041 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 1 Hiệu lực
001 CÔNG TY TNHH TÜV RHEINLAND VIỆT NAM Hiệu lực
033 TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 5 Hiệu lực
066 VIỆN KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM HÀNG HÓA Hiệu lực
065 VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ – VINACOMIN  Hiệu lực
061 CÔNG TY CỔ PHẦN – VIỆN NGHIÊN CỨU DỆT MAY Hiệu lực
007 Trung tâm Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn Hiệu lực
027 TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN 2  (CỤC VIỄN THÔNG – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG) Hiệu lực
064 CÔNG TY THHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN Hiệu lực
009 CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN DAS VIỆT NAM Hiệu lực
046 Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn VINACONTROL Hải Phòng Hiệu lực
056 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH KHỬ TRÙNG VIETNAMCONTROL Hiệu lực
047 CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH VINACONTROL THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hiệu lực
063 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC Hiệu lực
050 TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 6 – (NAFIQAD Branch 6) Hiệu lực
043 CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VÀ KHỬ TRÙNG FCC Hiệu lực
020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN WCERT Hủy bỏ
059 CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN KNA Hiệu lực
060 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHÂN VÀ GIÁM ĐỊNH TTP Hiệu lực
015 Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 1 (Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền Thông) Hiệu lực
016 Công ty TNHH TÜV NORD Việt Nam Hiệu lực
058 Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert Hiệu lực
057 Công ty TNHH T.Q.C.S.I Việt Nam Hủy bỏ
014 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hiệu lực
010 Công ty cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa xuất nhập khẩu (Cafecontrol) Hiệu lực
055 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PHATECO Hiệu lực
013 Công ty TNHH ICA Việt Nam Hiệu lực
018 Công ty cổ phần Chứng nhận và Kiểm định VINACONTROL Hiệu lực
021 Công ty cổ phần chứng nhận GLOBALCERT Hiệu lực
028 Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định IQC Hiệu lực
029 Công ty Cổ phần QAC Việt Nam Hiệu lực
040 Công ty cổ phần Giám định và chứng nhận Hàng hóa Việt Nam (VCC&C) Hiệu lực
053 Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng nông lâm thuỷ sản Thanh Hoá Hiệu lực
054 Trung tâm Khảo kiểm nghiệm Phân bón Quốc gia Đình chỉ
051 Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Gia Lai Hiệu lực
025 Công ty TNHH KENCERT Hiệu lực
049 Công ty SGS Việt Nam TNHH Hiệu lực
019 Công ty TNHH Chứng nhận BVQA Hiệu lực
022 Công ty cổ phần Chứng nhận Quốc tế Hiệu lực
048 Công ty TNHH MTV Chứng nhận Chất lượng ASIACERT – Viện Thực phẩm Chức năng Đình chỉ
011 Văn phòng Chứng nhận Chất lượng Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved