Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định Eurocontrol

Số VIAS: 
056
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Chi nhánh Công ty Cổ phần Giám định Eurocontrol Eurocontrol Inspection JSC – Hanoi Branch
số công nhận/ Accreditation Code: VIAS 056
Địa chỉ trụ sở chính / The head office address:   Số 564 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội No. 564 Bach Dang Street, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District,   Hanoi Capital
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Số 564 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội No. 564 Bach Dang Street, Bach Dang Ward, Hai Ba Trung District,   Hanoi Capital
Điện thoại/ Tel: 024 39714342
Email: Tamleminh168@gmail.com   Website: www.eurocontrol.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người đại diện / Authorized Person: Lê Thị Minh Tâm
Hiệu lực công nhận từ ngày/    28 / 10 / 2023 đến/to 27 / 10 / 2026 Period of validation from  
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Máy móc thiết bị: - Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ - Phương tiện vận tải đường bộ Machinery and Equipment :
 • Machines, equipment, technological  line
 • Road vehicles
 • Số lượng
Quatity
 • Chủng loại
Type
 • Tên gọi
Name
 • Xuất xứ
Origin
 • Tình trạng
Condition
 • Năm sản xuất
Year of manufacture
 • Quy cách phẩm chất
Specification
 • Chất lượng còn lại
Remaining Quality
 • Phạm vi sử dụng
Scope of use
 • Tính chuyên dụng
Specialization
 • Tính đồng bộ Synchronization
EUC-P07-M04 EUC-P07-M05 EUC-P07-M11 EUC-P07-M12 EUC-P07-M13 EUC-P07-M14 EUC-P07-M15 EUC-P07-M30 Phòng Giám định
Ghi chú/ Note: EUC-P07-Maa: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Phương pháp giám định số lượng qua kiểm đếm EUC-P07-M04 (2020)
Phương pháp giám định tình trạng, chất lượng hàng hóa EUC-P07-M05 (2020)
Phương pháp giám định xuất xứ hàng hóa EUC-P07-M11 (2020)
Phương pháp giám định số lượng, chủng loại và tình trạng của máy móc thiết bị EUC-P07-M12 (2020)
Phương pháp giám định máy móc thiết bị , dây chuyền công nghệ cũ/đã qua sử dụng EUC-P07-M13 (2020)
Phương pháp giám định tính đồng bộ của máy móc thiết bị EUC-P07-M14 (2020)
Phương pháp giám định tính chuyên dùng của máy móc thiết bị) EUC-P07-M15 (2020)
Phương pháp giám định phương tiện giao thông, cơ giới đường bộ EUC-P07-M30 (2020)
 
Ngày hiệu lực: 
27/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 564 đường Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
56
© 2016 by BoA. All right reserved