Công ty Cổ phần Kiểm định Kỹ thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF

Số VIAS: 
027
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Tổ chức giám định / Inspection Body: Công ty Cổ phần Kiểm định K thuật, An toàn và Tư vấn xây dựng - INCOSAF
INCOSAF - Construction Consultant and Safety Technique Inspection Joint Stock Company
số/ Code: VIAS 027
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Tầng 18, tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
18th Floor, ICON 4 Tower, 243A De La Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Ha Noi Capital
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Tầng 18, tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
18th Floor, ICON 4 Tower, 243A De La Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Ha Noi Capital
Điện thoại/ Tel: 0243 8527102
Email: vp@incosaf.com.vn Website: www.incosaf.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Lâm  Văn Khánh
Người có thẩm quyền ký Approved signatory :  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope
 
  1.  
Lâm Văn Khánh Các chứng thư giám định được công nhận/ All accredited certificates
 
  1.  
Ngô Quang Hưng
             
 
Hiệu lực công nhận: Period of Validation  29/ 04/ 2025  
 
Lĩnh vực          giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy, thiết bị Equipments  and machines Thiết bị nâng (cần trục, cầu trục, cổng trục, trục tải, pa lăng, tời điện, tời thủ công) Lifting appliances Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 09:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 10:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 13:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 14:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 16:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 01:2016/BXD QTKĐ 01:2018/BGTVT
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 01
Thang máy các loại Elevator Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 02:2021/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 03
Thang cuốn, băng tải chở người Escalator Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 25:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 02
Sàn nâng người Raised floor to lift people Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 12:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 03:2016/BXD
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước/ Imported poducts and goods quality inspection QT 01
Xe nâng hàng, xe nâng người Forklift Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 17:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 18:2016/ BLĐTBXH
Máy, thiết bị Equipments  and machines   Xe nâng hàng, xe nâng người Forklift Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước/ Imported poducts and goods quality inspection QT 01
Vận thăng lồng chở người và hàng, vận thăng hàng Cage Hoist, Goods Hoist Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 19:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 20:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 02:2016/BXD
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 01
Hệ thống cáp treo chở người Passenger Telpher System Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 30:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 06
Sàn biểu diễn di động Mobile stages Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 26:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 01
Thiết bị trò chơi (Tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt) Gaming device (gliders, giant wheels, chutes) Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 27:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 28:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 29:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 04
Máy, thiết bị Equipments  and machines Đường ống dẫn hơi, nước nóng Steam, Hot Water Pipe Line Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 04:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 04:2017/BCT
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 12
Nồi hơi, nồi gia nhiệt dầu Boiler Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 01:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 02:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 01:2017/BCT
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 09
Bình áp lực, bồn bể (xitec) chứa khí hóa lỏng, chai chứa khí Pressure Vessel Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 02:2017/ BCT QTKĐ 03:2017/ BCT QTKĐ 06:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 07:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 10
Hệ thống lạnh Refrigeration System Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 08:2016/ BLĐTBXH
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 13
Máy, thiết bị Equipments  and machines Hệ thống điều chế và nạp khí Gas Filling System Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 03:2016/ BLĐTBXH QTKĐ 06:2017/ BCT
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 14
Đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại Gas pipe line made by metal Kiểm định an toàn Safety inspection QTKĐ 05:2017/ BCT
Kiểm tra chất lượng nhập khẩu và sản xuất trong nước / Imported poducts and goods quality inspection QT 16
Ghi chú/ Note:
  • QT-xx: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods
  • QTKĐ aa:yyyy/ BCT: Quy trình kiểm định của Bộ công thương / Inspection procedure issued by Ministry of Industry and Trade
  • QTKĐ aa:yyyy/ BLĐTBXH: Quy trình kiểm định của Bộ Lao động thương binh và xã hội/ Inspection procedure issued by Ministry of Labour – Invalids and Social affairs
  •  QTKĐ aa:yyyy/ BXD: Quy trình kiểm định của Bộ xây dựng / Inspection procedure issued by Ministry of Construction
  • QTKĐ aa:yyyy/ BGTVT: Quy trình kiểm định của Bộ Giao thông vận tải / Inspection procedure issued by Ministry of Transport
 
Ngày hiệu lực: 
29/04/2025
Địa điểm công nhận: 
Tầng 18, tòa nhà ICON 4, Số 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
27
© 2016 by BoA. All right reserved