Công ty TNHH CTIC VIETNAM

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH CTIC VIETNAM
Số VILAS: 
788
Tỉnh/Thành phố: 
Hải Phòng
Lĩnh vực: 
Hóa
Số 103G1 Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Tp. Hải Phòng
Ngày hiệu lực: 
18/12/2023
Địa điểm công nhận: 
Số 103G1 Phạm Văn Đồng, P. Anh Dũng, Q. Dương Kinh, Tp. Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức: 
788
© 2016 by BoA. All right reserved