Công ty TNHH Intertek Việt Nam

Số VIAS: 
010
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Tổ chức giám định/  Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Inspection Body: Intertek Vietnam Limited
số/ Code: VIAS 010
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address Tầng 3 và Tầng 4, Tòa Nhà Âu Việt, Số 01 Đường Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3rd and 4th Floor, Au Viet Building, No. 01 Le Duc Tho Street, Mai Dich ward, Cau Giay district, Hanoi City, Vietnam
Địa điểm hoạt động/ Accredited locations: 1. Tầng 3 và Tầng 4, Tòa Nhà Âu Việt, Số 01 Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam 3rd and 4th Floor, Au Viet Building, No. 01 Le Duc Tho Street, Mai Dich ward, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam 2. Số 18 Đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam No. 18 Cong Hoa Street, Ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh City, Vietnam 3. Toà nhà S.O.H.O Biz. Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam S.O.H.O Biz Building, No. 38 Huynh Lan Khanh Street, Ward 2, Tan Binh district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 02873051088                   
Email: web.iao-vnm@intertek.com Website: www.Intertek.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A/ Type A
Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Duy Tư
    Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
TT Họ và tên/ Name Phạm vi có thẩm quyền ký/  Approved signature scope
1. Mai Thanh Liêm Các chứng thư ngành hàng cứng / Hardline Inspection certificates
2. Lê Thị Hồ Phương Các chứng thư ngành hàng mềm/ Softline Inspection certificates
3. Phạm Văn Mẫn Các chứng thư ngành hàng cứng/ Hardline Inspection certificates
4. Đặng Hữu Hiển Các chứng thư ngành hàng mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh / Softline Inspection certificates in Ho Chi Minh City
5. Tạ Anh Hải Các chứng thư ngành hàng mềm tại Hà Nội / Softline Inspection certificates in Ha Noi
 
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/ 03/ 2025  
 
Lĩnh vực           giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Hàng tiêu dùng Consumer goods - Vải sợi, hàng may mặc Textile, garment - Gốm sứ Ceramic - Sản phẩm từ gỗ Wooden furniture - Sản phẩm khác: Giầy dép, nến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi (thú nhồi bông, gỗ), xe đạp, văn phòng phẩm, sản phẩm điện, điện tử… Other products: Footwear, candle, handicraft, toys (stuffing and wooden), bicycle, stationery, electrical product, electronic product… - Lấy mẫu Sampling - Giám định trước quá trình sản xuất Pre-production inspection - Giám định trong quá trình sản xuất During production inspection - Giám định cuối quá trình sản xuất Final random Inspection - Giám sát xếp hàng Loading survey   ITS-WI-004-GLOBAL ITS-WI-006-GLOBAL ITS-WI-007-GLOBAL ITS-WI-016-GLOBAL WI-CRI-HKG-IE-001 ANSI/ASQC Z1.4 MIL-STD 105 E BS 6001 ISO 2859 và theo yêu cầu của khách hàng and customer's requirements  
Ghi chú/ Note: ITS-WI: Phương pháp giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB’s developed inspection methods  
Ngày hiệu lực: 
24/03/2025
Địa điểm công nhận: 
Tầng 3 và Tầng 4, Tòa Nhà Âu Việt, Số 01 Lê Đức Thọ, P. Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội
Số 18 Đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Toà nhà S.O.H.O Biz. Số 38 Huỳnh Lan Khanh, Phường 2, Q. Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
10
© 2016 by BoA. All right reserved