CÔNG TY TNHH TUV NORD VIỆT NAM

Số VIAS: 
098
Tỉnh/Thành phố: 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hà Nội
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN APPENDIX OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 1/3 Tên Tổ chức giám định / Name of Inspection Body: CÔNG TY TNHH TUV NORD VIỆT NAM TUV NORD VIETNAM Co.,LTD Mã số công nhận / Accreditation Code: VIAS 098 Địa chỉ trụ sở chính / Head office address: Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 12th floor, TID building, no. 4 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Địa điểm công nhận/ Accredited locations: A) Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam Head office: 12th floor, TID building, no. 4 Lieu Giai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam B) Văn phòng làm việc và giao dịch - Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH TUV NORD VIỆT NAM Tầng 6, tòa nhà Giao Châu, số 102A, Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Vung Tau branch - Business location TUV NORD VIETNAM CO., LTD 6th floor, Giao Chau building, no. 102A Le Hong Phong, Ward 4, Vung Tau City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam Điện thoại/ Tel: +84 (0)24 37772 2892 Email: vietnam@tuv-nord.com Website: https://www.tuv-nord.com/vn Loại tổ chức giám định / Type of Inspection: Loại A Type A Người đại diện / Authorized Person: Lê Sỹ Trung Hiệu lực công nhận/ Period of validation từ ngày/from / 02 / 2024 đến ngày/ to / 02 / 2027 PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 098 AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Field of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Giám định kỹ thuật: + Thiết bị áp lực + Kết cấu thép + Giám định chất lượng hàn và kiểm tra vật liệu kim loại Engineering inspection: + Pressurised equipment + Steel Structure + Welding quality inspection and Metallic weldments and base metals - Giám định hàn - Giám định vật liệu hàn, vật liệu kim loại - Kiểm tra/giám sát và chứng nhận quy trình hàn - Đánh giá năng lực thợ hàn (WQT) và thợ vận hành thiết bị hàn. - Chứng kiến và xem xét các báo cáo thử nghiệm NDE, thử áp lực, thử rò rỉ, kiểm tra lớp phủ - Inspection of welding - Verification & Qualification of Welding Procedures (WPQT) - Qualification of Welders (WQT) and Welding Operators - Witness and review of NDE reports, Pressure test record, leak test report and Coating inspection report TNV-I01-VA01 TNV-I01-VA02 TNV-I01-VA03 TNV-I01-VA04 TNV-I01-VA05 TNV-I01-VA06 TNV-I01-VA10 TNV-I01-VA11 TNV-I01-VA12 TNV-I01-VA13 TNV-I01-VA14 TNV-I01-VA16 TNV-I01-VA19 TNV-I01-VA20 TNV-I01-VA22 TNV-I01-VA23 A, B Máy móc và thiết bị: + Trò chơi mạo hiểm + Trò chơi trượt nước Machinery and Equipement: + Amusement and Playground device + Waterslides Giám định mới và giám định định kỳ Initial and periodic inspection TNV-I02-VA01 TNV-I02-VA02 A, B Ghi chú/ Note: - TNV-I01-VAxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods - Trường hợp Công ty TNHH TUV NORD VIỆT NAM cung cấp dịch vụ giám định thì Công ty TNHH TUV NORD VIỆT NAM phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ In case TUV NORD VIET NAM PHAM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 098 AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 3/3 Co., Ltd. provides inspection services, TUV NORD VIET NAM Co., Ltd. must register its operations and be granted the registration certificate according to the law before providing the service. DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định Code of inspection methods/ procedures Inspection of Pressure Vessel TNV-I01-VA01, version 01, ban hành năm 2023 Inspection of In-Service Pressure Vessel TNV-I01-VA02, version 01, ban hành năm 2023 Inspection of In-Service Power Boiler TNV-I01-VA03, version 01, ban hành năm 2023 Inspection of Piping TNV-I01-VA04, version 01, ban hành năm 2023 Inspection of Storage Tank TNV-I01-VA05, version 01, ban hành năm 2023 Testing of Offshore Containers procedure TNV-I01-VA06, version 01, ban hành năm 2023 Welding Inspection TNV-I01-VA10, version 01, ban hành năm 2023 Dye Penetrant Testing Procedure TNV-I01-VA11, version 01, ban hành năm 2023 Magnetic Testing Procedure TNV-I01-VA12, version 01, ban hành năm 2023 Ultrasonic Thickness Measurement Procedure TNV-I01-VA13, version 01, ban hành năm 2023 Technical Requirement for Welding Inspection Procedure TNV-I01-VA14, version 01, ban hành năm 2023 Site Assessment and Verification (NDT & DT) procedure TNV-I01-VA16, version 01, ban hành năm 2023 Procedure for inspection of Coating TNV-I01-VA19, version 00, ban hành năm 2023 Inspection of Structure Steel TNV-I01-VA20, version 00, ban hành năm 2023 Inspection of Material Steel TNV-I01-VA22, version 00, ban hành năm 2023 Inspection of leak test TNV-I01-VA23, version 00, ban hành năm 2023 Inspection of Amusement and Playground device, Waterslides TNV-I02-VA01, version 01, ban hành năm 2023 Water park inspection procedure TNV-I02-VA02, version 00, ban hành năm 2023
Ngày hiệu lực: 
25/02/2027
Địa điểm công nhận: 
Tầng 12, tòa nhà T.I.D, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tầng 6, tòa nhà Giao Châu, số 102A, Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Số thứ tự tổ chức: 
98
© 2016 by BoA. All right reserved