Danh sách các tổ chức được công nhận mới (từ 16 - 31/8/2014)

DANH SÁCH CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỚI (từ 16-31/08/2014)

 TT   

Mã số

TÊN 

ĐỊA ĐIỂM CÔNG NHẬN

LĨNH VỰC/PHẠM VI

NGÀY CÔNG NHẬN 

1

VILAS 765

Phòng thí nghiệm - KCS
Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

Khu 2 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

Vật liệu xây dựng

25/8/2014

2

VILAS 766

Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường
Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng 

Tầng 3, nhà 2C, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Hóa

25/8/2014

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC Y TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN MỚI (từ 16-31/08/2014)

1

VILAS Med 036

Khoa Sinh hoá
Bệnh viện Nhi trung ương

Tầng 2 nhà C1-1, 18/879 La Thành, Đống Đa,
Hà Nội, Việt Nam

Hóa sinh

28/8/2014

 

© 2016 by BoA. All right reserved