Đào tạo

25-05-2017
Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức khóa đào tạo 5 ngày từ ngày 3 - 7 tháng 7 với nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu...
13-06-2016
Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) tổ chức khóa đào tạo từ ngày 25 - 29/05/2015 với nội dung “...

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved