Hoãn tổ chức khóa đào tạo: “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và Kỹ năng Quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật” tháng 06/2016 tại Hà Nội

Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web về chương trình đào tạo định kỳ năm 2016. Trong đó có kế hoạch đào tạo về “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và Kỹ năng Quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật” tại thành phố Hà Nội từ ngày 06 - 09/06/2016. Tuy nhiên, do kế hoạch chưa bố trí được nên Văn phòng CNCL sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng CNCL sẽ thông báo tới quí các đơn vị. Trân trọng.
© 2016 by BoA. All right reserved