Hoãn tổ chức khóa đào tạo ISO 17020:2012 tháng 05/2015 tại Hà Nội

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) đã có thông báo trên web về chương trình đào tạo định kỳ năm 2015  trong đó có kế hoạch đào tạo về “Quản lý hoạt động tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (phiên bản mới) và các chính sách hoạt động công nhận Tổ chức giám định - VIAS” tại thành phố Hà Nội từ ngày 04 - 06/05/2015. Tuy nhiên, do kế hoạch chưa bố trí được nên Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ xin thông báo tới các quí đơn vị. Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved