Hoãn tổ chức khóa đào tạo: “ISO/IEC 17025:2017” ngày 17-21/8/2020 tại Hà Nội

Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web về chương trình đào tạo định kỳ năm 2020. Trong đó có kế hoạch đào tạo về “ISO/IEC 17025: 2017” tại thành phố Hà Nội từ ngày 17 - 21/08/2020. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên Văn phòng CNCL sẽ hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng CNCL sẽ thông báo tới quí các đơn vị. Trân trọng!
© 2016 by BoA. All right reserved