Hoãn tổ chức khóa đào tạo “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” tháng 9/2017 tại Tp. Vũng Tàu

Văn phòng Công nhận Chất lượng (CNCL) đã có thông báo trên web và thư mời đến Phòng thí nghiệm về chương trình đào tạo định kỳ năm 2017. Trong đó có kế hoạch đào tạo về “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” tại thành phố Vũng Tàu từ ngày 11 - 15/9/2017. Tuy nhiên, do lượng học viên tham dự không đủ theo kế hoạch nên Văn phòng CNCL thông báo hoãn tổ chức khóa đào tạo này. Khi nào có chương trình đào tạo cụ thể của khóa học, Văn phòng CNCL sẽ xin thông báo tới quí đơn vị. 
© 2016 by BoA. All right reserved