Hội thảo: Công nhận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội

Nhân ngày công nhận thế giới (9/6/2015) Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y dược của Bộ y tế tại Đại học y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Công nhận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội”  nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động công nhận trong  lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội. Đây cũng là cơ hội cho việc quảng bá và phát triển hoạt động công nhận ở Việt Nam.

Hội thảo diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và thu hút gần 100 đại biểu đến từ các Bộ, ngành (Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ y tế,  các bệnh viện, các Viện, trường đại học v.v.), các đơn vị y tế ở TW và địa phương, các phòng thí nghiệm, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định.

Ông Trần Việt Thanh, Thứ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại  Hội thảo

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội là một trong những yêu cầu cấp bách của toàn xã hội, đặc biệt trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu được cung cấp một dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn hảo sẽ ngày càng tăng, và đòi hỏi được đáp ứng.

Hội thảo đã được nghe Thông điệp về ngày công nhận thế giới. Thông điệp đã tập trung đề cập đến việc cung cấp thành công dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội một cách hoàn hảo  là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay và dịch vụ này sẽ ngày càng phát triển  cùng với tầm vóc và tính hoàn thiện của xã hội. Với bất kỳ nguyên nhân nào việc tăng trưởng dân số toàn cầu hay gia tăng tuổi thọ, nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội một cách tin cậy, hợp lý và chi phí hiệu quả cũng gia tăng lên hàng ngày.

Đặc biệt Hội thảo cũng được nghe tham luận của PGS.TS Lương Ngọc Khuê về thực trạng  của quản ly nhà nước đối với hoạt động xét nghiệm hiện nay.

Hội thảo “ Công nhận hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và chăm sóc xã hội” đã kết thúc thành công  tốt đẹp và mở ra cơ hội mới cho các cơ quan quản lý Việt Nam sử dụng nhiều hơn nữa kết quả công nhận giúp đem lại lợi ích chung cho các doanh nghiệp và cho đất nước.

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved